Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Ustępujący wpływ epidemii COVID-19 na aktywność w polskim przetwórstwie

Pierwszy od października 2018 r. wzrost aktywności w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w lipcu do 52,8 pkt. wobec 47,2 pkt. w czerwcu, kształtując się znacząco powyżej oczekiwań rynku (50,0 pkt.) i naszej prognozy (49,9 pkt.). Tym samym po raz pierwszy od października 2018 r. wskaźnik ukształtował się powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Wzrost indeksu wynikał z wyższych wkładów wszystkich jego pięciu składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw oraz zapasów). Struktura danych jest odzwierciedleniem stopniowego odmrażania aktywności przez przedsiębiorstwa.

Słaby popyt zagraniczny ogranicza ożywienie w polskim przetwórstwie

W strukturze danych na uwagę zasługuje silny wzrost składowej dla nowych zamówień ogółem, która ukształtowała się na najwyższym poziomie od lipca 2018 r. Szybszy napływ zamówień przyczynił się do wyraźnego wzrostu produkcji pomiędzy czerwcem i lipcem – w najwyższym tempie od stycznia 2011 r. Pomimo silnego wzrostu zamówień i produkcji, zatrudnienie w polskim przetwórstwie odnotowało dalszy spadek w lipcu. Był on jednak najwolniejszy od stycznia br.

Należy również zwrócić uwagę, że nowe zamówienia eksportowe zwiększyły się tylko nieznacznie w lipcu porównaniu do czerwca (składowa równa 50,5 pkt.), co wskazuje na wciąż słaby popyt zagraniczny na polskie produkty. Uważamy, że w najbliższych kwartałach ożywienie światowego handlu będzie powolne. Wsparcie dla takiej oceny stanowią opublikowane dzisiaj dane nt. indeksu PMI dla chińskiego przetwórstwa, które wskazały na dalszy spadek nowych zamówień zagranicznych, sygnalizując jednocześnie, że źródłem obserwowanego obecnie ożywienia w chińskim przetwórstwie jest popyt wewnętrzny. Utrzymujący się spadek nowych zamówień eksportowych w Chinach wskazuje w naszej ocenie, że wykorzystanie mocy wytwórczych w polskim przetwórstwie jeszcze długo nie powróci do poziomów sprzed pandemii.

Wyniki PMI wskazują na ożywienie wzrostu PKB w III kw.

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury wskazują na ustępujący wpływ epidemii COVID-19 na aktywność w polskim przetwórstwie. Ankietowane firmy są również dosyć optymistyczne w odniesieniu do dłuższej perspektywy czasowej. Indeks oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy ukształtował się w lipcu wyraźnie powyżej granicy 50 pkt., jednak jest on wciąż niższy niż w lutym br., czyli przed wybuchem epidemii.

Wyniki badań koniunktury stanowią wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. (-4,0% r/r wobec -10,5% w II kw.). Dzisiejsze dane są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.