Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Utrzymujący się spadek cen ropy oddala koniec deflacji

Grudniowa inflacja zgodna ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w grudniu do -0,5% r/r wobec -0,6% w listopadzie, kształtując się nieznacznie poniżej naszej prognozy (-0,4%) i zgodnie z konsensusem rynkowym równym wstępnemu szacunkowi GUS. Wzrost inflacji (o 0,1 pp.) wynikał z wyższej dynamiki cen paliw (-10,8% r/r w grudniu wobec -12,8% w listopadzie). Zgodnie z naszym szacunkiem inflacja bazowa w grudniu nie zmieniła się w stosunku do listopada i wyniosła 0,2% r/r.

Dynamika cen żywności znów ujemna

Zgodnie z danymi GUS roczna dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zmniejszyła się w grudniu do -0,1% wobec 0,1% w listopadzie. Tym samym ceny żywności spadły ponownie w ujęciu rocznym po dwóch miesiącach wzrostów. W naszej ocenie obniżenie cen żywności w ujęciu rocznym ma charakter przejściowy, a w kolejnych miesiącach w kierunku zwiększenia dynamiki jej cen oddziaływać będą efekty niskiej bazy z 2015 r.

Utrzymujący się spadek cen ropy oddala koniec deflacji

Prognozujemy, że deflacja skończy się na przełomie III i IV kw. br. Głównym czynnikiem ograniczającym wzrost inflacji jest kontynuacja spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach. Cena ropy Brent wyrażona w złotych obniżyła się w tym tygodniu do najniższego poziomu od lutego 2004 r. Ceny ropy naftowej poza bezpośrednim wpływem na ceny paliw i nośników energii oddziałują również pośrednio na ceny żywności. Współczynnik korelacji pomiędzy cenami ropy Brent a indeksem cen żywności FAO w okresie od stycznia 2000 r. do grudnia 2015 r. wyniósł ponad 94%. Wysoka zależność pomiędzy cenami ropy naftowej oraz cenami żywności na świecie wynika z trzech czynników. Pierwszym z nich jest wysoki udział nośników energii w kosztach produkcji rolnej np. koszt paliwa, nawozów. Spadek cen ropy oznacza tym samym zmniejszenie kosztów produkcji i w konsekwencji presję na obniżenie cen żywności. Drugim czynnikiem jest szerokie zastosowanie części surowców rolnych takich jak zboża, rośliny oleiste czy cukier do produkcji biopaliw. Obniżenie cen ropy naftowej ogranicza relatywną cenową konkurencyjność biopaliw względem paliw konwencjonalnych, a w konsekwencji prowadzi do spadku popytu na żywność wykorzystywaną do ich produkcji i zmniejszenia jej cen. Trzecim czynnikiem jest wysoki udział żywności w indeksach surowcowych (tzw. CIS – Commodity Index Swaps). Składają się one z szerokiego wachlarza surowców energetycznych, metalicznych oraz rolnych. W przypadku spadku wartości jednej ze składowych indeksu aby utrzymać wagi poszczególnych surowców w indeksie pozostałe surowce są wyprzedawane. W rezultacie gdy ceny ropy obniżają się, wyprzedawane są surowce rolne i metaliczne, co prowadzi do spadku ich ceny.

Dane o inflacji neutralne dla złotego i rentowności obligacji

Dzisiejsze zgodne ze wstępnym odczytem oraz konsensusem rynkowym dane o grudniowej inflacji są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego oraz rentowności polskich obligacji. Oczekiwane przez nas wydłużenie okresu deflacji stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP dokona jednorazowej obniżki stóp procentowych o 50 pb w marcu 2016 r. (z ryzykiem przesunięcia obniżki na lipiec).