Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Koniunktura w polskim przetwórstwie gorsza niż w regionie

Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) spadł do 50,2 pkt. w październiku z 52,2 pkt. we wrześniu, kształtując się wyraźnie poniżej naszej prognozy równej oczekiwaniom rynkowym (52,9 pkt.). Tym samym indeks PMI ukształtował się na najniższym poziomie od września 2014 r. Odnotowane w październiku pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie było wynikiem zmniejszenia wkładów składowych dotyczących bieżącej produkcji, nowych zamówień oraz czasu dostaw. Łącznie oddziaływały one w kierunku spadku indeksu PMI o 2,2 pkt.

W strukturze indeksu na szczególną uwagę zasługuje zmniejszenie wartości składowej dotyczącej nowych zamówień ogółem (w tym zamówień eksportowych) poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Sygnalizuje to spadek popytu zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Co ciekawe, słabszy napływ zamówień z zagranicy stoi w sprzeczności z wynikami badań koniunktury dla strefy euro i Niemiec, gdzie odnotowano przyspieszenie tempa wzrostu bieżącej produkcji oraz nowych zamówień (por. MAKROmapa z 31.10.2016).

Spadek zamówień przyczynił się do stagnacji bieżącej produkcji (50,5 pkt. wobec 53,5 pkt. we wrześniu). W połączeniu z negatywnym efektem kalendarzowym stanowi to ryzyko w dół dla naszej zbliżonej do konsensusu (1,1%) prognozy rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w październiku (0,9% wobec 3,2% we wrześniu). Mniejszy napływ bieżących zamówień oddziaływał również w kierunku dalszego zmniejszenia zaległości produkcyjnych oraz skrócenia czasu dostaw (we wrześniu odnotowano najdłuższe czasy dostaw od 5,5 lat).

Naszym zdaniem, dzisiejszy, zaskakujący spadek wskaźnika PMI ma charakter jednorazowy. Naszą ocenę wspierają październikowe wyniki badań koniunktury w innych krajach regionu (Czechy, Węgry) oraz głównych partnerów handlowych Polski (strefa euro, w tym Niemcy). Raporty te jednoznacznie wskazywały na wyższe tempo produkcji oraz silniejszy napływ nowych zamówień. Wzrost tych wskaźników jest dobrym prognostykiem dla koniunktury w polskim przetwórstwie w kolejnych miesiącach. Tym samym uważamy, że w listopadzie odnotujemy zwiększenie indeksu PMI w Polsce, wspieranego przez efekt niskiej bazy.

Wartość wskaźnika PMI w październiku ukształtowała się na znacząco niższym poziomie niż w III kw. (51,3 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowią lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w IV kw. (2,9% r/r wobec 2,8% w III kw.). Czynnikiem niepewności dla naszej prognozy jest dokonana przez GUS rewizja dynamiki PKB w 2015 r. (por. MAKROmapa z 24.10.2016).

Dzisiejsze dane są lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.