Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wnioski o świadczenie wspierające w CA24 eBank

Klienci mogą już składać w CA24 eBank wnioski o świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. O takie wsparcie mogą ubiegać się osoby od 18 roku życia.

1 stycznia 2024 r. ruszyła realizacja nowego świadczenia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami - świadczenia wspierającego wprowadzonego ustawą z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym. Jest to rozwiązanie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, tak aby dorosła już osoba z niepełnosprawnością mogła decydować, jak wykorzystywane ma być otrzymywane finansowe wsparcie.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochody, a także niezależnie od innych form wsparcia otrzymywanych przez osoby z niepełnosprawnościami. Kwota zależy od poziomu potrzeby wsparcia i może wynieść od ok. 635 zł do blisko 3495 zł.

O tę formę wsparcia klienci wnioskują w dwóch krokach. W pierwszym muszą zwrócić się o określenie jego poziomu do wojewódzkiego lub powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. W drugim kroku składają wniosek o to świadczenie np. poprzez bankowość elektroniczną.

Wniosek o wsparcie dla osób z niepełnosprawnością to kolejne już świadczenie, poza Programem Rodzina 800+, Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym, Programem Dobry Start, Dofinansowaniem do pobytu w żłobku - które klienci mogą złożyć w CA24 eBank.

Więcej informacji na stronie.