Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Bank Credit Agricole nagrodzony Białym Listkiem ESG POLITYKI

Credit Agricole został wyróżniony Białym Listkiem ESG POLITYKI w jednym z najważniejszych konkursów związanych z odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem w Polsce. To czwarta nagroda banku w postaci Listka.

Bank Credit Agricole zdobył Biały Listek ESG POLITYKI. Tym samym należy do jednego z czterech nagrodzonych banków w tegorocznej edycji. Wyróżnienie w postaci Białego Listka otrzymują firmy, które wdrażają najistotniejsze kategorie zarządcze rekomendowane przez normę ISO 26000 oraz stale doskonalą swoje działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie. Podczas VII już Gali Listków ESG POLITYKI nagrodzonych zostało 56 firm. W tym roku ważnym czynnikiem, które rozpatrywało jury, były ujawnienia związane z bioróżnorodnością. Ponadto, wyróżnione firmy są zobowiązane do regularnego raportowania swoich działań w obszarze danych niefinansowych lub w zintegrowanych raportach zgodnych z międzynarodowymi standardami ujawniania danych.

Biały Listek POLITYKI to dla nas wyróżnienie, które podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju i kwestii ESG w naszej strategii biznesowej. Cieszymy się, że nasz wysiłek w wypełnianie zobowiązań naszych interesariuszy został doceniony. Jednocześnie mamy świadomość, że odpowiedzialne prowadzenie biznesu wymaga ciągłego doskonalenia się, by adaptować się do zmieniających się standardów i oczekiwań otoczenia. - podkreśla Ewa Deperas-Jarczewska, dyrektorka Zespołu Corporate Sustainability w Credit Agricole.

W tym roku organizatorzy zmienili nazwę zestawienia na Listki ESG POLITYKI, co odzwierciedla szersze spojrzenie na odpowiedzialne i zrównoważone działania firm w obrębie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Credit Agricole uczestniczy w nim prawie od początku, bo od 2012 r. Aby wziąć udział w zestawieniu, firmy musiały wypełnić ankietę opracowaną na podstawie wytycznych normy ISO 26000. Pytania podzielone zostały na siedem obszarów tematycznych: zarządzanie i ład organizacyjny, prawa człowieka, miejsce pracy i rozwój pracownika, ochrona środowiska naturalnego, uczciwa praktyka biznesowa, konsumenci i rynek oraz zaangażowanie społeczne i wkład w rozwój społeczności lokalnej.

Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są: firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Credit Agricole jest również laureatem XVII Rankingu Odpowiedzialnych Firm (ROF), w którym zajął 2. miejsce w klasyfikacji generalnej i branżowej.