Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Zmiany w ofercie lokat terminowych

1 czerwca 2023 roku wprowadzamy zmiany w ofercie lokat terminowych:

 1. podwyższamy maksymalną kwotę 180-dniowej lokaty mobilnej na 8,5%, którą oferujemy posiadaczom nowych Kont dla Ciebie, Kont dla Ciebie VIP i Kont dla Ciebie MOVE! do 14 dni po otwarciu konta. Nowy limit wynosi 30 000 zł. Oferta jest dostępna dla kont otwartych do 30 czerwca 2023 r.;
 2. obniżamy oprocentowanie lokat terminowych w PLN o stałym oprocentowaniu zakładanych w ramach oferty standardowej o 0,5 p.p.;
 3. zmieniamy ofertę lokat na nowe pieniądze o stałej stopie procentowej w zakresie:
  1. dostępnych terminów lokat w ramach oferty i ich oprocentowania w skali roku:
   • lokata 90-dniowa z oprocentowaniem 5%
   • lokata 180-dniowa z oprocentowaniem 5,25%
   • lokata roczna z oprocentowaniem 5,5%
  2. limitu pojedynczej lokaty, jak również limitu lokat założonych na dany okres - maksymalnie 50 000 zł.

Szczegółowe informacje o aktualnym oprocentowaniu lokat przedstawiamy w tabelach oprocentowania.