Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Poznaj zasady dobrych praktyk przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze bankowym

25 maja mija dokładnie pięć lat od stosowania w praktyce przepisów RODO. Z tej okazji przedstawiciele banków w ramach prac grupy roboczej przy Związku Banków Polskich opracowali dokument „Zasady dobrych praktyk w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze bankowym”. Aktywny udział w pracach brał udział zespół Credit Agricole.

Celem dokumentu jest uspójnienie praktyk stosowania zasad ochrony danych osobowych w sektorze bankowym przez banki i rejestry kredytowe. Klienci mogą poznać przede wszystkim swoje prawa w tym zakresie, a także dowiedzieć się, jakie obowiązki spoczywają na bankach jako administratorach danych.

W dokumencie zostały omówione podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych wraz z podstawami prawnymi. Ponadto znajdują się tam również informacje o zasadach przechowywania i usuwania danych, profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a także cała sekcja dotycząca bezpieczeństwa danych osobowych klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu na stronie internetowej.