Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Credit Agricole partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Bank Credit Agricole kontynuuje współpracę z Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach Programu Partnerstwa FOB, skupiającego firmy-liderów w obszarze CSR i ESG. W ramach programu bank będzie praktykował działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu, rozumianego jako odpowiedzialność za swój wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Program Partnerstwa to główny program Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), który jest platformą dla firm do rozwoju, zdobywania wiedzy, networkingu i dzielenia się dobrymi praktykami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Od ponad 20 lat program ten tworzą firmy - liderzy ESG, przedsiębiorstwa które są w czołówce swoich branż, ale też odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Dzięki członkostwu w programie, Credit Agricole ma możliwość udziału w międzynarodowych projektach lub konferencjach, angażowania się w inicjatywy FOB oraz podnoszenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Bank ma również dostęp do szkoleń i spotkań z ekspertami oraz do platformy m.in. z publikacjami i badaniami FOB.

- Udział w Programie Partnerstwa FOB podkreśla nasze zaangażowanie w budowaniu świadomości i rozwijaniu wiedzy w obszarze społecznej odpowiedzialności wewnątrz banku, jak i poza nim. Partnerstwo pomaga nam aktywnie wspierać inicjatywy, których celem jest rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych, a jednocześnie promować najlepsze praktyki CSR i ESG - tłumaczy Ewa Deperas-Jarczewska, menadżerka Zespołu ds. Corporate Sustainability w Credit Agricole.

Twórcą programu jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które już od 23 lat inspiruje, inicjuje i promuje rozwiązania z obszaru odpowiedzialności biznesu wśród firm działających w Polsce, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. FOB wspiera osoby zarządzające firmami w inicjowaniu i realizowaniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, CSR i ESG. Jest najdłużej działającą, od 2000 r., i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR i ESG.

Program Partnerstwa FOB to kolejny program związany ze zrównoważonym rozwojem, w ramach którego Credit Agricole kontynuuje współpracę. Do innych należy program Climate Positive oraz program Climate Leadership, który wspiera firmy w działaniach zmierzających do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i środowisko. W ramach niego bank będzie pracować z ekspertami nad rozwojem zielonych produktów dla klientów indywidualnych i agrobiznesowych.