Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

IKE i IKZE w ofercie Credit Agricole

Dodatkowe środki na emeryturę, ulgi podatkowe, a także możliwość dodatkowego ubezpieczenia od niespodziewanych zdarzeń - bank Credit Agricole zachęca do skorzystania z nowych produktów w swojej ofercie: Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Dostępne we wszystkich placówkach banku Credit Agricole Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) są prowadzone przez Credit Agricole Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. i zostały przygotowane w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).

- IKE i IKZE są wygodnymi narzędziami długoterminowego oszczędzania z myślą o wyższej emeryturze. Obydwa narzędzia dają dużą elastyczność w wysokości i częstotliwości dokonywanych wpłat. Oba umożliwiają dziedziczenie zgromadzonych środków przez spadkobierców lub inne wskazane osoby, a w przypadku IKZE istnieje także możliwość odliczania wpłat od podstawy opodatkowania - wyjaśnia Richard Paret, CEO CA Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.

Klienci, którzy zdecydują się skorzystać z IKE lub IKZE w Credit Agricole, mają do wyboru pięć strategii inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem poziomu ryzyka i horyzontu inwestycyjnego. Sami mogą zdecydować, którą z tych strategii wybrać, w zależności od swoich potrzeb i oczekiwań oraz sytuacji finansowej.

- Oferowane za pośrednictwem naszego banku produkty emerytalne zbudowane są w taki sposób, aby skutecznie i bezpiecznie pomnażać środki gromadzone przez klientów na każdym etapie ich życia. Im bliżej do daty planowanego przejścia na emeryturę, tym polityka inwestycyjna jest ostrożniejsza, a instrumenty finansowe bezpieczniejsze - mówi Szymon Księżopolski, manager do spraw ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Decydując się na produkt emerytalny w Credit Agricole klient może wybrać także opcję rozszerzoną o ochronę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub śmierci, co pozwala na dodatkowe zabezpieczenie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń jeszcze przed emeryturą. W przypadku ciężkiego schorzenia, ubezpieczyciel przejmuje opłacanie składek w trudnej dla klienta sytuacji, co umożliwi kontynuowanie polisy. W przypadku zgonu przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, znacząca dodatkowa suma ubezpieczenia dopełni wartość zgromadzonego kapitału.

- To dodatkowe ubezpieczenie wyróżnia produkty Credit Agricole spośród wszystkich innych ubezpieczeń emerytalnych dostępnych na polskim rynku. Klient może w ten sposób zapewnić sobie finansowe bezpieczeństwo zarówno po zakończeniu kariery zawodowej, jak i wcześniej - jeszcze przed przejściem na emeryturę - mówi Szymon Księżopolski.

Aby założyć konto IKE lub IKZE w Credit Agricole, należy odwiedzić dowolną placówkę banku i wypełnić ankietę potrzeb. Na tej podstawie doradca emerytalny oceni sytuację finansową klienta i dopuszczalny profil ryzyka. Po tej analizie można podpisać umowę i rozpocząć oszczędzanie.

Środki na IKE lub IKZE można gromadzić na trzy sposoby do wysokości rocznego limitu określonego w ustawie (na rok 2021 limit ten wynosi: w przypadku IKE - 15 777 zł, w przypadku IKZE - 6 310,80 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność - 9 466,20 zł)

Ulga podatkowa i dziedziczenie środków

IKE oraz IKZE to produkty finansowe zaliczane do dobrowolnego III filaru systemu emerytalnego. Są do siebie dość podobne, choć różni je kilka szczegółów.

Podstawową zaletą obu produktów jest zwolnienie gromadzonych oszczędności z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki). W przypadku IKE, aby nie płacić 19% podatku od zysku, należy poczekać z wypłatą zgromadzonych środków do ukończenia 60 lat (trzeba też spełnić warunek dokonywania wpłat na konto od co najmniej 5 lat, bądź dokonać więcej niż połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed złożeniem dyspozycji wypłaty środków).

Środki zgromadzone na IKZE można wypłacić po osiągnięciu 65. roku życia. W momencie wypłaty środki objęte zostaną tylko zryczałtowanym podatkiem wysokości 10%, o ile okres oszczędzania przekroczy 5 lat. Dodatkową zaletą IKZE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej: wpłacane na to konto środki można odliczyć od podstawy opodatkowania (do wysokości ustawowego rocznego limitu wpłat).

Kwota zgromadzona w IKE lub IKZE może być wypłacana w całości lub w ratach. Oszczędności gromadzone w obu tych instrumentach podlegają dziedziczeniu i mogą zostać przekazane spadkobiercom w przypadku śmieci właściciela konta przed ukończeniem 60 roku życia. Obie formy oszczędzania można łączyć i wpłacać oszczędności zarówno na IKE jak i na IKZE.

- Oszczędzanie na emeryturę warto zaczynać jak najwcześniej, najlepiej tuż po rozpoczęciu kariery zawodowej. Dzięki takiej długiej perspektywie, składka na IKE czy IKZE jest niska i nie obciąża zbytnio domowego budżetu. A po latach systematycznego odkładania, można zgromadzić spory kapitał i znacząco zwiększyć wysokość świadczenia emerytalnego otrzymywanego z I i II filaru, czyli z ZUS i OFE - przekonuje Richard Paret.

Warto pamiętać, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć zaangażowanie, mając na uwadze własną wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe, nastawienie do ryzyka oraz sytuację finansową.