Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Credit Agricole przyjmie wnioski w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Bank Credit Agricole zadeklarował przystąpienie do programu Tarcza Finansowa 2.0. Dzięki temu, klienci banku będą mogli za pośrednictwem swojego systemu bankowości elektronicznej składać wnioski o subwencje finansowe oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r., pod warunkiem uzyskania przez program notyfikacji Komisji Europejskiej.

W kwietniu 2020 r., dzięki współpracy banków, Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Krajowej Izby Rozliczeniowej i innych instytucji, w bardzo krótkim czasie powstał system, który pozwolił uzyskać firmom konkretną pomoc finansową na podstawie formularza wypełnianego przez bankowość elektroniczną. Skorzystało z niej 347 tys. przedsiębiorstw, a wypłacone wsparcie wyniosło 60,8 mld zł. Pieniądze były przelewane na konta przedsiębiorców szybko i sprawnie, najczęściej w ciągu 2 dni. Ten sam system zostanie wykorzystany w Tarczy 2.0. Tym razem pomoc trafi do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach, identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

O subwencję będą mogły starać się firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości. Z programu będą mogły skorzystać również firmy, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70 proc. ich strat.

W Credit Agricole wnioski będą mogli składać przedsiębiorcy, którzy mają rachunki firmowe i korzystają z bankowości elektronicznej w tym banku. Wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banku (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą z tego tytułu kosztów np. za przyjęcie lub rozpatrzenie wniosku.

Opisane powyżej warunki programu Tarcza Finansowa PFR 2.0 mogą ulec zmianie. Program musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej.