Aktualne oferty pracy

Dołącz do obszaru odzyskiwania należności -

podejmij wyzwanie i działaj razem z nami.

Praca w obszarze odzyskiwania należności

to wyzwanie umożliwiające poznanie praktycznych i prawnych aspektów zarządzania ryzykiem kredytowym.

Misją naszego obszaru jest zarządzanie wierzytelnościami poprzez odzyskiwanie należności przeterminowanych z uwzględnieniem dbałości o jakość relacji z Klientem oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Banku.

Kontakt z klientem
Regulacje prawne
Koszt ryzyka
Nasz obszar działa od 1993 roku – jesteśmy jedną z najdłużej funkcjonujących struktur windykacyjnych wśród Banków w Polsce.
Telewindykacja

Odzyskujemy zagrożone należności Banku poprzez kontakt telefoniczny z Klientem

Jak pracujemy?
 • wyjaśniamy przyczyny powstania zaległości i uzgadniamy optymalny dla klienta i Banku termin spłaty
 • dostosowujemy harmonogram spłaty uwzględniając system naliczania rezerw
Przykładowe stanowiska:
 • Telewindykator Junior
 • Telewindykator
 • Telewindykator Senior
Windykacja regionalna

Kontaktujemy się z klientami w celu ustalenia sposobu polubownej spłaty należności. W naszej pracy dbamy o zachowanie pozytywnego wizerunku Banku

Jak pracujemy?
 • działamy w niewielkich zespołach zlokalizowanych we: Wrocławiu, Bydgoszczy, Zabrzu i Łodzi
 • w naszej pracy dbamy o zachowanie pozytywnego wizerunku Banku
Przykładowe stanowiska:
 • Windykator
 • Specjalista ds. Obsługi Oszustw Kredytowych
Prawne odzyskiwanie należności

Inicjujemy i realizujemy proces prawny związany z odzyskiwaniem należności przeterminowanych

Jak pracujemy?
 • zajmujemy się obsługą prawną w zakresie dochodzenia należności i ochrony interesu Banku
 • współpracujemy z Sądami oraz Kancelariami Komorniczymi
 • korzystamy z systemów Banku z wykorzystaniem platformy EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze)
Przykładowe stanowiska:
 • Starszy Specjalista ds. Egzekucji Komorniczej
 • Specjalista ds. Egzekucji Komorniczej
 • Młodszy Specjalista ds. Egzekucji Komorniczej
Zarządzanie wierzytelnościami

Organizujemy projekty sprzedaży wierzytelności Banku oraz sekurytyzacji.

Jak pracujemy?
 • opracowujemy i wdrażamy narzędzia monitorowania i segmentacji wierzytelności Banku
 • kompleksowo realizujemy procesy przetargowe sprzedaży wierzytelności
 • kontrolujemy rozliczenia finansowe projektów, zapewniamy obsługę posprzedażową nowym nabywcom
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Zarządzania Wierzytelnościami
 • Starszy Specjalista ds. Zarządzania Wierzytelnościami
Zespół Trenerów windykacji

Zmieniamy by rozwijać. Rozwijamy by zmieniać.

Jak pracujemy?
 • działamy na wielu płaszczyznach procesu rozwojowego pracowników: od treningów indywidualnych, przez nowatorskie szkolenia z użyciem Mobilnego Call Center, po intensywne warsztaty w małych grupach
 • korzystamy z najnowszych osiągnięć psychologii perswazji
Przykładowe stanowiska:
 • Trener Windykacji
Zespół Analiz

Zapewniamy wsparcie analityczne i przedstawiamy nasze rekomendacje dotyczące zarządzania wierzytelnościami i ryzykiem kredytowym.

Jak pracujemy?
 • dostarczamy kompleksowe informacje zarządcze z zakresu ryzyka kredytowego Banku (analizy, raporty i rekomendacje)
 • cyklicznie raportujemy wyniki, monitorujemy efektywność oraz kontrolujemy wydajność procesów
 • wspieramy bieżące zarządzanie pracą operacyjną poprzez przygotowywanie analiz odpowiadających zgłaszanym potrzebom biznesowym
Przykładowe stanowiska:
 • Analityk Windykacji
 • Specjalista ds. Kontroli Ryzyka Kredytowego

Poznaj nasze Inicjatywy i projekty

Nasze działania wolontariackie

Nasi pracownicy angażują się w liczne działania w wolontariacie:


 • wspieramy podopiecznych MOPS-u w Gdańsku Nowym Porcie - pomoc kierujemy do rodzin wielodzietnych, samotnych matek oraz wychowanków domów dziecka
 • systematycznie pomagamy matce samotnie wychowującej dziecko
 • angażujemy się także w pomoc dla skrzywdzonych zwierząt
Oddajemy krew

Nasi pracownicy pomagają sobie w trudnych życiowo sytuacjach dzieląc się tym, co najcenniejsze – cząstką siebie


 • oddaliśmy krew dla ojca naszej koleżanki, który bez takiego wsparcia nie mógłby się poddać pilnej operacji
 • zorganizowaliśmy akcję i oddaliśmy krew dla 2,5 letniego Otusia, u którego zdiagnozowano ostrą białaczkę limfoblastyczną
 • dziś już 7 – letni Piotruś cieszy się zdrowiem i korzysta z uroków dzieciństwa ze swoimi rówieśnikami
Oskary telewindykacyjne

Wybór najlepszych rozmów telewindykacyjnych i wdrażanie najlepszych praktyk w całej Telewindykacji


 • aż 7 kategorii oskarowych
 • w każdej kategorii 3 nominacje, tylko 1 zwycięzca
 • najlepsze rozmowy trafiają do Bazy Rozmów Wzorcowych, dostępnej dla pracowników
 • najlepsi pracownicy reprezentują nas na ogólnopolskim konkursie "Telemarketer roku"

Co pracownicy sądzą o pracy w obszarze odzyskiwania należności

Renata

Specjalista ds. Zarządzania Wierzytelnościami
Departament Zarządzania Wierzytelnościami

Cenię sobie możliwość współpracy z ambitnymi profesjonalistami. Praca w Departamencie Zarządzania Wierzytelnościami daje mi możliwość ciągłego rozwoju, a także wymiany wiedzy i doświadczeń w codziennej realizacji zadań. Umożliwia mi również udział w prowadzonych projektach związanych z zarządzaniem wierzytelnościami, a także licznych kontaktów z Partnerami biznesowymi w ramach realizacji strategii Banku.

Obecnie w obszarze poszukujemy między innymi: