Aktualne oferty pracy

Dołącz do grona pasjonatów

i zadbaj z nami o sukces pracowników Banku

Praca w obszarze HR i Szkolenia

to codzienny kontakt z naszymi pracownikami i kandydatami do pracy

Dostarczamy rozwiązania w obszarach takich jak rekrutacja, rozwój pracowników, obsługa kadrowo-płacowa czy zarządzanie budżetem personalnym. Dzięki temu wspieramy efektywne funkcjonowanie biznesu i realizację strategicznych celów Banku.

Profesjonalny zespół
Rozwój pracowników
Ambitne projekty HR
5000 pracownikom i menadżerom na terenie całego kraju oferujemy stałe wsparcie. Pomagamy i bezpośrednio, i zdalnie, dzięki rozwiązaniom informatycznym ułatwiającym rozwijanie kompetencji i zarządzanie sprawami pracowników.
Rekrutacja i rozwój pracowników

Wspieramy menadżerów w rekrutacji pracowników oraz dostarczamy rozwiązania z zakresu miękkiego HR.

Jak pracujemy?
 • mamy biura w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu
 • współpracujemy z menadżerami w zakresie decyzji personalnych i dostarczamy narzędzia w obszarze pozyskiwania i wyboru kandydatów do pracy, współpracy oraz na staże i praktyki
 • koordynujemy między innymi proces oceny pracowników, budowania ścieżek karier, mobilności wewnętrznej pracowników, kształtowania konstruktywnej kultury organizacyjnej oraz wizerunku pracodawcy
 • przeprowadzamy procesy rekrutacyjne w Centrali Banku i w Sieci Sprzedaży
 • wspieramy, kreujemy działania wzmacniające wizerunek banku jako pracodawcy
Przykładowe stanowiska:
 • HR Business Partner
 • Specjalista ds. HR
Szkolenia tradycyjne i e-learningowe

Organizujemy i rozwijamy ofertę szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla wszystkich pracowników Banku.

Jak pracujemy?
 • stacjonarnie wspieramy zespoły w Centrali , a mobilnie wspieramy pracowników i menadżerów sieci sprzedaży na terenie całego kraju
 • realizujemy wewnętrznie tradycyjne i e-learningowe szkolenia miękkie oraz produktowe z uwzględnieniem zgłoszonych potrzeb, a także wdrażamy programy menadżerskie i programy dzielenia się wiedzą przez pracowników
 • współuczestniczymy w wyborze firm szkoleniowych, organizacji logistycznej szkoleń. Bierzemy udział w negocjacjach cenowych szkoleń grupowych i indywidualnych, krajowych i zagranicznych, w tym kursów językowych i studiów podyplomowych
 • koordynujemy proces adaptacji pracowników
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. E-learningu
 • Specjalista ds. Szkoleń
 • Trener ds. Rozwoju Kompetencji
 • Trener Windykacji
Obsługa kadrowo –płacowa

Odpowiadamy za realizację polityki personalnej Banku. Świadczymy obsługę kadrowo-płacową dla pracowników, wspieramy menadżerów w zakresie wszelkich zagadnień z zakresu prawa pracy, jak również prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.

Jak pracujemy?
 • wspieramy wszystkie jednostki organizacyjne banku zarówno te znajdujące się w Centrali we Wrocławiu, gdzie mieści się nasza siedziba, jak również on-line te znajdujące się na terenie całego kraju
 • prowadzimy dokumentację i sprawozdawczość kadrowo-płacową oraz zapewniamy doradztwo w tym zakresie pracownikom i zleceniobiorcom
 • administrujemy i rozwijamy ofertę benefitów pracowniczych oraz zarządzamy środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista ds. Kadrowych
 • Specjalista ds. Płac
 • Specjalista ds. Kadrowo-Płacowych
Controlling personalny

Koordynujemy procesy planowania zasobów oraz poziomu wynagrodzeń oraz kontrolujemy ich realizację. Zapewniamy informację niezbędną w procesie podejmowania decyzji strategicznych.

Jak pracujemy?
 • monitorujemy zakres realizacji budżetu wynagrodzeń w jednostkach Banku, weryfikujemy wnioski zatrudnieniowe oraz decyzje premiowe
 • analizujemy sytuację społeczną i kadrową w Banku i na rynku, w tym opracowujemy benchmarki i analizy wynagrodzeń, premii oraz dodatkowych świadczeń oraz pozostałych wskaźników HR
Przykładowe stanowiska:
 • Kierownik Zespołu Controllingu Personalnego
 • Specjalista ds. Controllingu Personalnego
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pełnimy funkcję doradczą i kontrolną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Banku w celu ochrony zdrowia i życia pracowników.

Jak pracujemy?
 • diagnozujemy przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawcy. Przeprowadzamy kontrolę stanu BHP i realizujemy obowiązek pracodawcy dokonania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 • przeprowadzamy postępowania powypadkowe, wyjaśniając okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
 • organizujemy i przeprowadzamy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pierwszej pomocy przedlekarskiej i ergonomii.
Przykładowe stanowiska:
 • Główny Specjalista ds. BHP
 • Specjalista ds. BHP

Poznaj nasze Inicjatywy i projekty

Dzielmy się Wiedzą

W ramach wewnętrznego programu edukacyjnego "Dzielmy się Wiedzą" nasi pracownicy, eksperci w swoich obszarach, dzielą się swoją wiedzą z bankowości z koleżankami i kolegami w banku. Wśród ekspertów, specjalnie przygotowanych do roli szkoleniowca, znajdują się specjaliści, menadżerowie, ale i członkowie Zarządu. Program obejmuje tradycyjne warsztaty, seminaria, konferencje, kluby dyskusyjne oraz e-learning. Od 2010 r. do dziś w kolejnych edycjach programu, uczestniczyło ponad 2000 pracowników banku.

Za Program "Dzielmy się Wiedzą" zostaliśmy nagrodzeni tytułem HR Dream Team 2015 w konkursie organizowanym przez Grupę Pracuj S.A

Kodeks Współpracy

Od 2013r. wszyscy pracownicy Banku kierują się wypracowanym wspólnie przez nas Kodeksem Współpracy, którego celem jest poprawa jakości współpracy wewnętrznej w naszym banku. Kodeks w przyjazny sposób podkreśla wagę dbałości o potrzeby klienta wewnętrznego, przybliża reguły komunikacji i podpowiada sposoby wypracowywania wspólnych rozwiązań. Kodeks sprzyja zwiększeniu sprawności i efektywności realizacji indywidualnych zadań oraz wspólnych projektów w Banku, co finalnie przekłada się na wysoką jakość obsługi klientów zewnętrznych.

Kodeks Współpracy został wyróżniony przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie za 2014r. "Odpowiedzialny biznes w Polsce – dobre praktyki".

Platforma samoobsługowa dla pracowników i menadżerów

Chcemy rozwijać się i korzystać z najnowszych technologii dostępnych na rynku, dlatego od stycznia 2015 wdrażamy internetowe narzędzie, które zapewnia pracownikom bezpośredni dostęp do danych osobowych i informacji dotyczących wynagrodzeń. W połowie roku 2015 zakończyliśmy I etap wdrożenia umożliwiający

 • wnioskowanie o udzielenie urlopu i sprawdzanie statusu wniosku
 • elektroniczną akceptację urlopów
 • podgląd wszystkich absencji zarejestrowanych w systemie kadrowo-płacowym

W następnych etapach menadżerowie będą mieli dostęp do planowania oraz rozliczania czasu pracy swoich podwładnych oraz elektronicznego procesowania wniosków zatrudnieniowych i premiowych

Co pracownicy sądzą o pracy w obszarze HR i szkolenia

Joanna

Specjalista ds. BHP
Biuro BHP

Lubię kontakt z ludźmi, dlatego dla mnie najciekawsze są szkolenia. Prowadząc szkolenia wstępne, dzielę się moją wiedzą, spostrzeżeniami, poznaję nowych ludzi i ich spojrzenie na bezpieczeństwo pracy. Doceniam, że bank Credit Agricole daje mi możliwość udziału w dodatkowych projektach profilaktycznych służących propagowaniu wiedzy z zakresu BHP. Przykładem jest tworzenie szkoleń e-learningowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ergonomii w miejscu pracy. Co podpowiem kandydatom do pracy? Specjalista ds. BHP wykonuje poszczególne czynności samodzielnie. Na co dzień współpracuje z przedstawicielami organów nadzoru nad warunkami pracy czy służbą medycyny pracy. Prowadząc szkolenia wstępne czy okresowe kontaktuje się z wszystkimi pracownikami. Dlatego tak istotne są łatwość nawiązywania relacji z innymi i umiejętność współdziałania. Niezwykle istotna jest także zdolność argumentowania, przekonywania i prowadzenia dyskusji.

Renata

Konsultant ds. Szkoleń
Departament Rekrutacji i Rozwoju

Dzięki realizowanym programom szkoleń wewnętrznych, praca daje mi wiele okazji do zdobywania wiedzy. Cenię sobie szczególnie możliwość poszerzania horyzontów w obszarze bankowości i uczenia się od najlepszych. Realizacja ciekawych projektów i praca w bardzo zaangażowanym Zespole Szkoleń, to stały rozwój i ogromna satysfakcja.
W Credit Agricole Bank Polska S.A. pracuję z ludźmi z pasją i głową pełną pomysłów.

Beata

Kierownik Controllingu Personalnego i Analiz
Zespół Controllingu Personalnego

Cieszę się, że pracuję w pionie i zespole łączącym pracę z klientami wewnętrznymi oraz pracę z liczbami. Coś, co jest powtarzalne i wydaje się być rutyną, tą rutyną nigdy nie jest. Każdy budżet kosztów osobowych to wyzwanie. Natomiast procesy kontroli tego budżetu są wręcz fascynujące. Rozmowy z klientami wewnętrznymi ze wszystkich regionów Polski pozwalają na poznanie ciekawych ludzi, dla których praca w Credit Agricole Bank Polska S.A. łączy się z własnym rozwojem i którzy są bardzo zaangażowani w sukces Banku.
Dział, w którym pracuję, jest miejscem, gdzie ważna jest znajomość rynku pracy i fajnie jest być cały czas na bieżąco z informacją o rynku. Bardzo sobie cenię również pracę w profesjonalnym zespole, który zawsze jest otwarty na pomoc, jak i na nowe wyzwania. Moją pracę mogłabym porównać do podróży, poznawania nowych miejsc i ludzi. Tak wiele można doświadczyć i poznać pracując w banku Credit Agricole!

Katarzyna

Manager Zespołu Rekrutacji i Rozwoju w Centrali
Departament Rekrutacji i Rozwoju

Pracę w HR cenię sobie za wszechstronność tematów, z którymi można się mierzyć każdego dnia. Jesteśmy blisko biznesu. Poruszamy się na różnych poziomach organizacji – od strategicznego po operacyjny. Nasi partnerzy to głównie menedżerowie – kierownicy, dyrektorzy, zarząd. Ludzie o ciekawych osobowościach, różnych doświadczeniach życiowych i zawodowych. Współpraca z nimi potrafi być prawdziwą przygodą :). Obserwując sytuację rynkową i najnowsze trendy odpowiadamy na potrzeby naszych wewnętrznych partnerów kreując i wprowadzając w życie nowe inicjatywy i projekty.

Robert

Konsultant ds. E-Learningu
Departament Rekrutacji i Rozwoju

Praca w Zespole Szkoleń E-learningowych daje dużą frajdę i możliwość tworzenia ciekawych rozwiązań w obszarze rozwoju pracowników. Szczególnie cenię sobie pracę w profesjonalnym zespole, który zawsze jest chętny na nowe wyzwania. Dzięki różnorodności naszych zadań każdego dnia poszerzam swoją wiedzę.

Obecnie w obszarze poszukujemy między innymi: