BANKOWOŚĆ KORPORACYJNA

To miejsce, w którym zdobędziesz wiedzę i doświadczenie cenione przez wiodące międzynarodowe banki korporacyjne i inwestycyjne.


Pomagamy polskim przedsiębiorstwom, międzynarodowym korporacjom i instytucjom finansowym w osiąganiu celów biznesowych, czerpiąc ze sprawdzonych wzorców i rozwiązań Grupy Crédit Agricole – globalnego lidera usług finansowych.


Dołącz do nas i rozwijaj z nami swoje pasje i umiejętności

 • Inżynieria finansowa.
 • Negocjacje handlowe.
 • Ekspertyza branżowa.

Nasze zespoły

 • Menadżerowie Rachunku

  Dbamy o dobre relacje banku z największymi klientami korporacyjnymi oraz instytucjami finansowymi – polskimi i międzynarodowymi, wspierając realizację skomplikowanych transakcji i zapewniając obsługę posprzedażową. Dodatkowo pracujemy ręka w rękę z menadżerami klientów korporacyjnych w pięciu Centrach Bankowości Korporacyjnej w Polsce, zapewniając im wsparcie w sprzedaży, obsłudze posprzedażowej i zarządzaniu obiegiem dokumentacji klientów.

 • Analitycy kredytowi

  Pracujemy na portfelach klientów korporacyjnych i instytucji finansowych przygotowując wnioski kredytowe. Odgrywamy kluczową rolę w procesie podejmowania decyzji dotyczących przyznawania i odnawiania finansowania lub innych produktów bankowych dla naszych klientów. Przygotowujemy również analizy finansowe średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych.

 • Menadżerowie klientów korporacyjnych

  Budujemy i zarządzamy portfelami klientów korporacyjnych banku, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, proponując najwyższej jakości rozwiązania i produkty dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz często realizując niestandardowe transakcje. Odpowiadamy zarówno za wynik na działalności handlowej, jak i za utrzymanie ryzyka kredytowego na optymalnym dla banku poziomie.

 • Dealerzy rynków finansowych

  Współuczestniczymy w zapewnieniu krótko- i średnioterminowej płynności banku. Poprzez zawieranie transakcji własnych na rynku międzybankowym zarządzamy ryzykiem walutowym i stopy procentowej banku, generowanym z transakcji zawartych z klientami indywidualnymi, korporacyjnymi, jak i instytucjami finansowymi. Dodatkowo w ramach transakcji stopy procentowej i rynku pieniężno-kapitałowego specjalizujemy się w: instrumentach pochodnych na stopę procentową, obligacjach, bonach a także prostych depozytach

 • Menadżerowie produktów i projektów

  Rozwijamy i dostarczamy nowoczesne produkty dla korporacji i instytucji finansowych oraz wspierające je platformy informatyczne. Realizujemy również projekty i wdrożenia łącząc działania sprzedażowe i operacyjne. Naszymi produktami flagowymi są produkty z zakresu bankowości transakcyjnej i trade finance. Dodatkowo, rozwijamy nowoczesną bankowość elektroniczną dla przedsiębiorstw.

 • Menadżerowie bankowości inwestycyjnej i finansowania

  Prowadzimy projekty dla klientów korporacyjnych, budujemy eksperckie relacje z największymi klientami banku mając na uwadze ich długoterminowy rozwój. Ponadto, realizujemy skomplikowane projekty, często w roli banku-lidera w konsorcjach z bankami w Polsce i zagranicą. Specjalizujemy się w finansowaniu strukturalnym, obsłudze rynku nieruchomości i corporate finance.

 • Ocena ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych

  Wspieramy przygotowanie i opiniujemy wnioski kredytowe klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Dbamy o jakość portfela kredytowego banku i wysokość rezerw. Ponadto, realizujemy politykę kredytową banku poprzez ocenę ryzyka kredytowego w zgodzie ze strategią banku oraz z rekomendacjami ustawodawców europejskich i krajowych oraz organów nadzorczych. Oceniamy również i rekomendujemy do Komitetu Kredytowego transakcje, sytuację klientów i ich kontrahentów.

 • Administracja ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych

  Zapewniamy prawidłowy przebieg procesu kredytowego od momentu podjęcia decyzji kredytowej poprzez cały okres współpracy z klientem. Wspieramy piony sprzedaży w codziennym przestrzeganiu wymogów procesu kredytowego. Dodatkowo, na bieżąco kontrolujemy wykorzystanie limitów kredytowych i odpowiadamy za przygotowanie dokumentacji kredytowej.

 • Obsługa procesów i wsparcie IT

  Pełnimy funkcję wsparcia dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych banku. Realizujemy, rozliczamy i raportujemy transakcje naszych klientów. Dodatkowo, obsługujemy procesy korporacyjne w obszarach: transakcji zawieranych na rynkach finansowych, transakcji kredytowych, trade finance oraz w obszarze bankowości transakcyjnej. Bierzemy również udział we wdrożeniach nowych produktów dla klientów korporacyjnych i nowych systemów informatycznych do ich obsługi i rozliczeń.

Gdzie pracujemy

Centrala Bankowości Korporacyjnej mieści się w Business Garden Warszawa przy ulicy Żwirki i Wigury 18A.

 • Nasze Centra Korporacyjne znajdują się w atrakcyjnych i dobrze skomunikowanych lokalizacjach w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu.

 • Pracujemy w przyjaznych dla ludzi i środowiska biurach, które zwiększają komfort codziennej pracy.

 • Między budynkami Business Garden znajdziecie ogród, który jest dostępny dla pracowników biur jak i mieszkańców miasta.

 • W otoczeniu naszych biur znajdują się udogodnienia dla rowerzystów, sklepy, hotele, centra konferencyjne, punkt kurierski czy restauracje.

Szukasz pracy w banku Credit Agricole?

zobacz wszystkie oferty