Aktualne oferty pracy

Bankowość Korporacyjna

inne spojrzenie na przedsiębiorstwo

Z nami zdobędziesz wiedzę i doświadczenie cenione przez wiodące międzynarodowe banki korporacyjne i inwestycyjne

Pomagamy polskim przedsiębiorstwom, międzynarodowym korporacjom i instytucjom finansowym w osiąganiu celów biznesowych, czerpiąc ze sprawdzonych wzorców i rozwiązań Grupy Crédit Agricole – globalnego leadera usług finansowych oraz wciąż poszukując nowych rozwiązań, pogłębiając naszą wiedzę ekspercką i doskonaląc umiejętności.

Inżynieria finansowa
Negocjacje handlowe
Ekspertyza branżowa
24 Już tyle lat wspieramy przedsiębiorstwa działające na rynku polskim w zarządzaniu przyszłością finansową i w realizacji planów rozwojowych
Menadżerowie transakcyjni

Codziennie dbamy o to, by transakcje klientów korporacyjnych w naszym portfelu przebiegały sprawnie.

Jak pracujemy?
 • jesteśmy stale w kontakcie z naszymi klientami
 • pracujemy ręka w rękę z menadżerami klientów korporacyjnych w pięciu Centrach Bankowości Korporacyjnej w Polsce, zapewniając im wsparcie w sprzedaży, obsłudze posprzedażowej i zarządzaniu obiegiem dokumentacji klientów
 • koordynujemy procesy kompletnej obsługi średnich przedsiębiorstw z dedykowanymi jednostkami Banku, dzięki czemu nasze stanowisko można uznać za "kuźnię talentów" w obszarze bankowości korporacyjnej
Przykładowe stanowiska:
 • (Młodszy, Straszy) Menadżer Transakcyjny
Menadżerowie rachunku

Stale dbamy o najlepsze relacje Banku z największymi klientami korporacyjnymi oraz instytucjami finansowymi zarówno polskimi jak i międzynarodowymi wspierając realizację skomplikowanych transakcji i zapewniając obsługę posprzedażową

Jak pracujemy?
 • pracujemy z menadżerami oraz analitykami kredytowymi dużych klientów korporacyjnych wdrażając często niestandardowe rozwiązania spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów
 • we współpracy z dedykowanymi jednostkami Banku oraz spółek Grupy Crédit Agricole koordynujemy procesy kompletnej obsługi dużych przedsiębiorste i dbamy o dokumentacje naszych klientów
Przykładowe stanowiska:
 • (Młodszy, Straszy) Menadżer Rachunku
Analitycy kredytowi

Pracujemy na dedykowanych portfelach klientów korporacyjnych i instytucji finansowych przygotowując wnioski kredytowe

Jak pracujemy?
 • przygotowujemy analizy finansowe średnich i dużych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych
 • nasza praca jest niezbędna, aby zapewniając korzyści dla klientów jednocześnie ograniczyć ryzyko Banku, co osiągamy wypracowując optymalną strukturę transakcji i najlepiej dobierając zabezpieczenia
 • pracujemy w języku angielskim, w dedykowanych systemach oceny ryzyka kredytowego. Łączymy piony sprzedaży z pionem ryzyka kredytowego Bankowości Korporacyjnej
Przykładowe stanowiska:
 • (Młodszy, Straszy) Analityk Kredytowy
Menadżerowie klientów korporacyjnych

Budujemy i zarządzamy portfelami średnich i dużych klientów korporacyjnych Banku, zarówno polskich, jak i międzynarodowych, proponując najwyższej jakości rozwiązania i produkty dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz często realizując niestandardowe transakcje

Jak pracujemy?
 • stale dbamy o najlepsze relacje i zaufanie prospektów i klientów Banku proponując kompleksowe rozwiązania wspierające rozwój ich biznesu
 • odpowiadamy zarówno za wynik na działalności handlowej, jak i za utrzymanie ryzyka kredytowego na optymalnym dla Banku poziomie
 • w celu realizacji skomplikowanych transakcji budujemy interdyscyplinarne zespoły złożone ze specjalistów pionów produktowych, dealerów, analityków oceny ryzyka kredytowego, specjalistów back office oraz ekspertów z wyspecjalizowanych spółek Grupy Crédit Agricole w Polsce i za granicą
Przykładowe stanowiska:
 • Menadżer Dużych Klientów Korporacyjnych
 • Starszy Menadżer Klientów Międzynarodowych
Dealerzy rynków finansowych

Współuczestniczymy w zapewnieniu krótko- i średnioterminowej płynności Banku. Poprzez zawieranie transakcji własnych na rynku międzybankowym zarządzamy ryzykiem walutowym i stopy procentowej Banku generowanym z transakcji zawartych z klientami Banku indywidualnymi, korporacyjnymi jak i instytucjami finansowymi.

Jak pracujemy?
 • w ramach transakcji stopy procentowej i rynku pieniężno-kapitałowego specjalizujemy się w: instrumentach pochodnych na stopę procentową, obligacjach, bonach a także prostych depozytach
 • w ramach transakcji stopy procentowej i rynku pieniężno-kapitałowego specjalizujemy się w: instrumentach pochodnych na stopę procentową, obligacjach, bonach a także prostych depozytach
 • dzięki współpracy z innymi bankami budujemy wizerunek i pozycję rynkową banku Credit Agricole
 • współpracujemy i wspieramy inne podmioty Grupy Crédit Agricole budując wspólnie wizerunek Grupy CA
Przykładowe stanowiska:
 • Dealer Sprzedaży
 • FX Dealer
Menadżerowie produktów i projektów

Rozwijamy i dostarczamy nowoczesne produkty dla korporacji i instytucji finansowych oraz wspierającą je platformę informatyczną

Jak pracujemy?
 • bazując na lokalnej ekspertyzie i know-how Grupy Credit-Agricole proponujemy klientom nowe, często niestandardowe (tailor made) rozwiązania produktowe oraz sposoby obsługi
 • realizujemy skomplikowane projekty i wdrożenia łącząc działania sprzedażowe i operacyjne. Naszymi produktami flagowymi są produkty z zakresu cash management i trade finance
 • rozwijamy nowoczesną bankowość elektroniczną dla przedsiębiorstw
Przykładowe stanowiska:
 • Menadżer Produktów Gotówkowych dla Korporacji
 • Starszy Menadżer Projektów Finansowania Handlu
 • Menadżer Bankowości Elektronicznej dla Korporacji
Menadżerowie bankowości inwestycyjnej i finansowania projektów

Prowadzimy najbardziej złożone projekty dla klientów korporacyjnych, bazując na naszym lokalnym know-how oraz światowych zasobach Grupy Crédit Agricole.

Jak pracujemy?
 • budujemy eksperckie relacje z największymi klientami Banku mając na uwadze ich długoterminowy rozwój
 • realizujemy skomplikowane projekty, często w roli banku-lidera w konsorcjach z bankami w Polsce i za granicą
 • specjalizujemy się w finansowaniu strukturalnym, obsłudze rynku nieruchomości i corporate finance
Przykładowe stanowiska:
 • Menadżer Finansowania Projektów
 • Starszy Menadżer Finansowania Nieruchomości
Ocena ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych

Wspieramy przygotowanie i opiniujemy wnioski kredytowe klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Dbamy o jakość portfela kredytowego Banku i wysokość rezerw.

Jak pracujemy?
 • realizujemy politykę kredytową Banku poprzez ocenę ryzyka kredytowego w zgodzie ze strategią Banku oraz z rekomendacjami ustawodawców europejskich i krajowych, oraz organów nadzorczych
 • oceniamy i rekomendujemy do Komitetu Kredytowego transakcje, sytuację klientów i ich kontrahentów
 • systematycznie badamy jakość portfela kredytowego
Przykładowe stanowiska:
 • Starszy Specjalista Oceny Ryzyka Kredytowego Klientów Korporacyjnych
 • Menadżer Oceny Ryzyka Kredytowego Klientów Korporacyjnych
Administracja ryzyka kredytowego klientów korporacyjnych

Zapewniamy prawidłowy przebieg procesu kredytowego od momentu podjęcia decyzji kredytowej poprzez cały okres współpracy z klientem. Wspieramy piony sprzedaży w codziennym przestrzeganiu wymogów procesu kredytowego.

Jak pracujemy?
 • na bieżąco kontrolujemy wykorzystanie limitów kredytowych
 • odpowiadamy za przygotowanie dokumentacji kredytowej oraz odpowiednie zabezpieczenia
 • systematycznie badamy o poziom jakości procesu kredytowego i dokumentacji
Przykładowe stanowiska:
 • Specjalista Administracji/Dokumentacji Kredytowej
 • Menadżer ds. Zabezpieczeń
Obsługa operacyjna procesów i wsparcie IT

Pełnimy funkcje back office i wsparcia dla klientów korporacyjnych i instytucjonalnych Banku. Niezawodnie i szybko realizujemy, rozliczamy i raportujemy transakcje naszych klientów.

Jak pracujemy?
 • realizujemy operacje w trzech obszarach: obsługi transakcji zawieranych na rynkach finansowych, Trade Finance oraz w obszarze płatności i rozliczeń – w wielu walutach
 • współpracujemy z organizacjami i instytucjami rozliczeniowymi w kraju i za granicą
 • bierzemy udział we wdrożeniach nowych produktów dla klientów korporacyjnych i nowych systemów informatycznych do ich obsługi i rozliczeń
Przykładowe stanowiska:
 • Młodszy Specjalista ds. Płatności i Rozliczeń
 • Specjalista Middle Office Rynków Finansowych
 • Menadżer Operacji Finansowania Handlu

Co pracownicy sądzą o pracy w obszarze bankowości korporacyjnej

Karolina

Specjalista ds. Oceny Ryzyka Kredytowego

Pracę rozpoczęłam na ostatnim roku studiów. Od początku wrzucona na głęboką wodę, szybko oswoiłam się ze specyfiką powierzanych mi zadań. Dzięki wykonywanym obowiązkom mam szansę stale się rozwijać – każdy dzień przynosi nowe wyzwania i doświadczenia. Nieustannie poszerzam wiedzę i umiejętności, czemu niewątpliwie sprzyja wzajemne wsparcie i współpraca w ramach całego zespołu.

Monika

Menadżer Produktów

Jako studentka 5 roku rozpoczęłam pracę w Banku. Spotkałam tu i wciąż spotykam ludzi zaangażowanych i kreatywnych, którzy chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Najbardziej cenię możliwość rozwoju i dobre relacje w zespole. Pracuję z ludźmi, którzy zarażają pozytywną energią i inspirują do działania. Tę pracę polecam osobom otwartym na nowe wyzwania, które cenią przyjazną atmosferę.

Alexandre

Starszy Analityk Kredytowy

W Credit Agricole Bank Polska S.A. pracuję od 2010 roku. Pozornie rutyna, a jednak każdy dzień pracy jest inny w zależności od klienta, kórego spotykam, branży czy transakcji, nad którą akurat pracuję. Lubię czuć, że moja praca jest pożyteczna i przynosi namacalne efekty. Doceniam też atmosferę w zespole i fakt, że mogę wykorzystywać na co dzień znajomość wielu języków, w tym francuskiego!

Rima

Menadżer Rachunku

Praca w Banku Credit Agricole daje mi ogromną satysfakcję. Razem tworzymy zgrany zespół, który odważnie podejmuje nowe wyzwania i nieustannie poszukuje nowatorskich rozwiązań. Udało nam się stworzyć unikalną kulturę organizacyjną opartą na wzajemnym szacunku i pozytywnych relacjach. Pracuję w renomowanej i stabilnej firmie, w miłej i przyjaznej atmosferze.

Arkadiusz

Menadżer Transakcyjny

Praca w Grupie Crédit Agricole oferuje mi szansę szybkiego rozwoju zawodowego w międzynarodowym otoczeniu biznesowym, a współpraca z ekspertami z różnych dziedzin, jednocześnie świetnymi kolegami, to ogromna przyjemność. Mam możliwość ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Szczególnie cenię sobie wsparcie przełożonych w realizacji moich długookresowych planów zawodowych.

Marta

Menadżer Produktów

Tworzę dla naszych obecnych i przyszłych klientów konkurencyjną ofertę produktową. W pracy mam okazję wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie z obszaru bankowości transakcyjnej oraz trade finance. Cenię swoją pracę za możliwość rozwoju zawodowego, bezpośredni kontakt ze specjalistami z wielu dziedzin oraz za niosące wiele satysfakcji wartościowe relacje międzyludzkie.

Michał

Specjalista Middle Office Rynków Finansowych

Już ponad 3 lata podążam ścieżkami kariery w Banku: od doradcy klienta indywidualnego, następnie doradcy MŚP, do specjalisty w Middle Office Rynków Finansowych. Odkrywam zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy działaniami własnymi, a działaniami innych komórek organizacyjnych Banku. Praca w obszarze Bankowości Korporacyjnej, w zagranym zespole, nie pozwala na nudę.

Jakub

Menadżer Bankowości Elektronicznej

Praca w Bankowości Korporacyjnej jest pasjonująca, inspirująca, pełna wyzwań. Codziennie może wydarzyć się coś nowego. Kolejne zadania pobudzają mnie do działania, szczególnie, gdy widzę efekty swojej pracy. Równie cenne są przyjazne relacje ze współpracownikami. Mam poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego, a w konsekwencji swobodę planowania czasu i wymarzonego urlopu z rodziną.

Obecnie w obszarze poszukujemy między innymi: