Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

W jakim czasie mogę wykorzystać hasło SMS, od momentu jego otrzymania?

Hasło SMS można wykorzystać do momentu wygenerowania nowego. Każde nowe otrzymane hasło SMS unieważnia poprzednie.

Hasło SMS traci ważność w niektórych sytuacjach: