Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Skąd wiadomo, które hasło SMS należy wprowadzić?

Hasła SMS są ponumerowane. Numer wprowadzanego hasła musi być tożsamy z tym, który podany jest zawsze przed polem do jego wprowadzenia w serwisie internetowym CA24.