Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Jak wykonać przelew międzynarodowy?

Przelew walutowy możesz zrobić na dwa sposoby, w zależności do jakiego kraju chcesz go wysłać.

Wybierz PRZELEW KRAJOWY/EUROPEJSKI, jeśli chcesz go wysłać do jednego z krajów Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Wybierz PRZELEW MIĘDZYNARODOWY, jeśli wysyłasz przelew do kraju spoza UE i EOG innego niż Szwajcaria lub Wielka Brytania.

Pamiętaj, że będzie Ci potrzebny numer rachunku w formacie IBAN, jeśli kraj odbiorcy, do którego wysyłasz przelew posługuje się takim formatem. Na przykład dla przelewu w Polsce, będzie to PL i 26 cyfr numeru rachunku odbiorcy. Jeśli wysyłasz przelew do kraju, który nie korzysta z formatu IBAN, potrzebny będzie numer rachunku oraz kod BIC banku odbiorcy. Następnie wybierasz walutę i dodatkowe parametry przelewu.