Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Jak wygląda dziedziczenie oszczędności z konta bankowego?

Uprawnienia do środków osoby zmarłej są uzależnione od relacji małżeńskich, stopnia pokrewieństwa oraz oświadczeń osoby zmarłej wydanych przed śmiercią (Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci, testament). Bank wypłaca środki z konta osoby zmarłej w kolejności:

  1. połowę salda na rzecz małżonka pozostającego w małżeńskiej wspólności ustawowej,
  2. koszty pogrzebu Klienta osobie, która je poniosła na podstawie przedłożonych rachunków (nie dotyczy Konta wspólnego),
  3. kwotę Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
  4. środki na rzecz spadkobierców.

Bank wypłaci środki spadkobiercom na podstawie:

  1. aktu zgonu,
  2. dokumentu potwierdzającego dziedziczenie:
    • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku lub
    • zarejestrowany akt notarialny poświadczenia dziedziczenia.

Dowiedz się jak odzyskać oszczędności po śmierci właściciela z jego konta w banku?