Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Jak odzyskać oszczędności po śmierci właściciela z jego konta w banku?

Aby nabyć prawo do środków zmarłego należy przedstawić w banku, w którym zmarły posiadał konto, akt zgonu i dokument poświadczający dziedziczenie, tj. prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabyciu spadku lub zarejestrowany akt notarialny poświadczenia dziedziczenia. Jeśli nie wiemy w jakim banku zmarły posiadał konto wystarczy udać się do dowolnego banku lub SKOKu (z wyżej wymienionymi dokumentami) i złożyć wniosek o ustalenie tej informacji. Instytucja finansowa za pośrednictwem Centralnie Informacji „o zapomnianych rachunkach” udzieli nam odpowiedzi o koncie/kontach osoby zmarłej we wszystkich bankach lub SKOK-ach w Polsce.