Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Dlaczego została naliczona opłata za wypłatę z Rachunku Oszczędzam?

Wypłata środków z Rachunku Oszczędzam może być powiązana z opłatą. Jej wysokość uzależniona jest od pakietu konta, miejsca wypłaty, ilości wypłat w miesiącu kalendarzowym. Szczegóły w Tabeli opłat i prowizji.