Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Jak opodatkowane są zyski z lokat oraz środki zgromadzone na rachunkach firmowych?

Odsetki od rachunków i lokat prowadzonych w ramach Konta Biznes nie stanowią przychodów z kapitałów pieniężnych objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez Bank (podatek od zysków kapitałowych). Oznacza to, że Bank nie pobiera od Klienta z tytułu wypłacanych odsetek żadnego podatku. Odsetki stanowią dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.