Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Czy bank będzie pobierał opłatę w okresie przejściowym, do czasu wpisania hipoteki?

Nie, bank nie pobierze opłaty w postaci podwyższonej marży.

Opłata może zostać pobrana w trakcie trwania umowy kredytu hipotecznego, jeśli wpis do hipoteki nie zostanie ustanowiony w terminie określonym w umowie kredytowej.

Po dokonaniu wpisu, bank dokona zwrotu poniesionych kosztów w ciągu 60 dni po prawomocnym wpisaniu hipoteki.