Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Zamknąłem konto, dlaczego mogę się logować do CA24 eBank?

Masz dostęp na podstawie naszej Umowy Bankowości Elektronicznej (UBE). Po zamknięciu konta wciąż jest ona aktywna. Jeśli nie potrzebujesz dostępu, możesz wypowiedzieć umowę. Możesz to zrobić pisemnym oświadczeniem i przekazać je do:

Jeśli masz od 13 do 18 lat takie wypowiedzenie musisz złożyć razem z Twoim przedstawicielem ustawowym.