Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Jak mogę zrezygnować z konta?

Zgodnie z Regulaminem, umowa konta powinna być wypowiedziana w formie pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie można złożyć w dowolnej placówce Banku Credit Agricole.

Z chwilą wypowiedzenia umowy, Posiadacz konta jest zobowiązany: