Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Pytania i odpowiedzi

Jak naliczamy premię w programie „Maksymalnie zakupowy” jeśli zmienisz abonament?

Jeśli zmieniasz wariant abonamentu bierzemy pod uwagę łączną kwotę wszystkich Twoich premii, które naliczyliśmy do dnia obowiązywania nowo wybranego abonamentu, zarówno w danym miesiącu, jak i roku kalendarzowym. Jeśli maksymalna łączna kwota premii przysługująca dla nowo wybranego abonamentu w danym miesiącu i w roku kalendarzowym nie została jeszcze przekroczona, premię będziemy naliczać nadal: