Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wolniejszy wzrost cen żywności główną przyczyną spadku inflacji

Inflacja zgodna ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS, inflacja CPI zmniejszyła się w lipcu do 10,8% r/r wobec 11,5% w czerwcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i poniżej konsensusu rynkowego (11,0%) oraz naszej prognozy (10,9%). Tym samym inflacja od 28 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Wolniejszy wzrost cen żywności główną przyczyną spadku inflacji

Najważniejszym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (15,6% r/r w lipcu wobec 17,8% w czerwcu). Z uwagi na efekty wysokiej bazy oraz spadające światowe ceny większości surowców rolnych zmniejszenie dynamiki cen żywności miało szeroki zakres i zostało odnotowane m.in. w kategoriach: „mleko, sery i jaja”, „mięso”, „oleje i tłuszcze”, „pieczywo”, „ryby i owoce morza” oraz „owoce” i „warzywa”. Jest to spójne z naszą oceną, zgodnie z którą w IV kw. br. dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych osiągnie jednocyfrowy poziom. Do zmniejszenia inflacji przyczyniła się także niższa dynamika cen nośników energii (16,8% r/r w lipcu wobec 18,0% w czerwcu), co wynikało przede wszystkim ze spadku cen opału w ujęciu rocznym (głównie ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku kiedy to opał podrożał w lipcu o 5,0% m/m). W kierunku obniżenia inflacji oddziaływała również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w lipcu 10,6% r/r wobec 11,1% w czerwcu. Przeciwny wpływ miało natomiast zwiększenie dynamiki cen paliw (-15,5% r/r w lipcu wobec -18,0% w czerwcu), na co złożyły się efekty niskiej bazy sprzed roku, wzrost cen ropy naftowej na światowym rynku oraz umocnienie złotego względem dolara.

Presja inflacyjna słabnie

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje szeroki zakres spadku inflacji bazowej, który został odnotowany w większości jej kategorii: „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „transport (po wyłączeniu paliw)” „odzież i obuwie”, „wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego”, „użytkowanie mieszkania (po wyłączeniu nośników energii)”, „restauracje i hotele”, „rekreacja i kultura” oraz „zdrowie”. Szacujemy, że w ujęciu miesięcznym inflacja bazowa wyniosła 0,2%, co jest zgodne z jej wzorcem sezonowym. W naszej ocenie wskazuje to, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce stopniowo słabnie. Jest to spójne z naszą prognozą, zgodnie z którą na koniec br. inflacja bazowa spadnie w Polsce do 7,1% r/r.

Jednocyfrowy poziom inflacji coraz bliżej

Dzisiejsze dane są zgodne z naszą prognozą zakładającą, że w kolejnych miesiącach inflacja CPI w Polsce pozostanie w trendzie spadkowym i we wrześniu obniży się do jednocyfrowego poziomu (por. MAKROmapa z 10.07.2023). W świetle wypowiedzi prezesa A. Glapińskiego uważamy, że skłoni to RPP do obniżenia stóp procentowych na posiedzeniach w październiku (o 25pb) i listopadzie (o 25pb).

Dzisiejsze finalne dane o inflacji są naszym zdaniem neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.