Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Maleje ryzyko wystąpienia technicznej recesji w Polsce

Dane o sprzedaży detalicznej powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS dynamika nominalnej sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się do 21,5% r/r w sierpniu wobec 18,4% w lipcu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (20,0%) oraz naszej prognozy (18,2%). Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zwiększyła się w sierpniu o 4,2% r/r wobec wzrostu o 2,0% w lipcu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się w sierpniu o 1,6% m/m, co jest jej pierwszym wzrostem po dwóch miesiącach spadku.

Szeroki zakres ożywienia w handlu detalicznym, jednak perspektywy są wciąż pesymistyczne

Wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych miał szeroki zakres i został odnotowany w większości kategorii (poza „paliwami” oraz „włóknem, odzieżą i obuwiem”). Naszym zdaniem za ożywienie aktywności w handlu detalicznym w dużej mierze odpowiadały korzystne efekty kalendarzowe (w lipcu liczba dni pracujących była taka sama jak w 2021 r., podczas gdy w sierpniu była ona o jeden dzień większa jak rok temu). Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na utrzymujący się spadek realnej sprzedaży detalicznej w ujęciu r/r w kategoriach takich jak „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (-6,8% w sierpniu), „meble, RTV, AGD” (-2,8%) oraz „pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (-1,6% r/r). Sygnalizuje on osłabienie popytu gospodarstw domowych na dobra trwałego użytku. Ponadto, wyniki badań koniunktury konsumenckiej wskazują na dosyć pesymistyczne perspektywy dla sprzedaży detalicznej. Wskaźnik GUS „przyszłe dokonywanie ważnych zakupów” ukształtował się we wrześniu br. na najniższym poziomie od czasu pierwszego lockdownu wiosną 2020 r. Dane o sprzedaży detalicznej za okres lipiec-sierpień stanowią nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy stagnacji konsumpcji w III kw. (wobec jej wzrostu o 5,5% w II kw.).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej powyżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się o 6,1% r/r w sierpniu wobec 4,2% w lipcu, co było powyżej konsensusu rynkowego (4,3%) i naszej prognozy (4,9%). W kierunku wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy lipcem i sierpniem oddziaływał wspomniany wyżej efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w sierpniu o 1,1% m/m.

W strukturze produkcji na szczególną uwagę zasługuje silny wzrost dynamiki w kategorii „budowa budynków” (z 11,7% r/r w lipcu do 25,7% w sierpniu). Naszym zdaniem jest to efekt kończenia rozpoczętych w poprzednich kwartałach inwestycji prywatnych, szczególnie mieszkaniowych. Ze wspomnianym wzrostem aktywności silnie kontrastuje obniżająca się dynamika produkcji budowlano-montażowej w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (-1,6% r/r w sierpniu wobec 2,2% w lipcu), co jest związane z ograniczoną aktywnością inwestycyjną sektora publicznego.

Pomimo lepszych od oczekiwań danych za sierpień, podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą w najbliższych miesiącach aktywność w budownictwie będzie ograniczana przez narastające bariery podażowe (brak wykwalifikowanych pracowników i silny wzrost materiałów budowlanych) i popytowe (zmniejszenie dostępności kredytów mieszkaniowych i spadek popytu gotówkowego na mieszkania związany z niepewnością towarzyszącą wojnie w Ukrainie).

Maleje ryzyko wystąpienia technicznej recesji w Polsce

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano montażowej, w połączeniu z opublikowanymi wczoraj danymi o produkcji przemysłowej (por. MAKROpuls z 20.09.2022) sygnalizują spadek prawdopodobieństwa wystąpienia tzw. technicznej recesji (czyli spadek odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu) w Polsce w II i III kw. br. W trzech wspomnianych wyżej segmentach gospodarki odnotowano skumulowany wzrost odsezonowanej aktywności w okresie lipiec-sierpień, co oznacza, że najprawdopodobniej w III kw. nie zostanie odnotowany spadek odsezonowanego PKB.

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.