Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Stagflacja w polskim przetwórstwie

Dalsze pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się we wrześniu do 53,4 pkt. wobec 56,0 pkt. w sierpniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (54,8 pkt.) i naszej prognozy (54,5 pkt.). Tym samym indeks obniżył się już trzeci miesiąc z rzędu i ukształtował się na najniższym poziomie od lutego br. Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, zatrudnienia i zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miało nieznaczne wydłużenie czasu dostaw.

Bariery podażowe nie ustępują

Zgodnie z komunikatem firmy zwracają uwagę na trudności w zdobyciu surowców i półproduktów, co w istotny sposób ogranicza ich zdolności produkcyjne. Wsparcie dla takiej oceny stanowi silny spadek składowej dla bieżącej produkcji do najniższego poziomu od kwietnia br. W efekcie firmy zmuszone są realizować zamówienia z wcześniej zgromadzonych zapasów, które obniżyły się we wrześniu najsilniej od października 2017 r. W warunkach rosnących kosztów produkcji firmy próbują przerzucać je na klientów, co znajduje odzwierciedlenie w dalszym wzroście cen dóbr finalnych, choć jego tempo we wrześniu nieznacznie obniżyło się w porównaniu do sierpnia.

Wysokie ceny duszą popyt

Wiele wskazuje, że firmy mają już bardzo ograniczoną przestrzeń do dalszego przerzucania wyższych cen na klientów. Wsparcie dla takiej oceny stanowi silne zmniejszenie składowej dla nowych zamówień, która ukształtowała się na najniższym poziomie od kwietnia br., pozostając już tylko nieznacznie poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od obniżenia aktywności. Zmniejszeniu składowej dla nowych zamówień towarzyszył pierwszy od listopada 2020 r. spadek zamówień zagranicznych (wartość indeksu poniżej 50 pkt.). Zgodnie z komunikatem odzwierciedla to wyhamowanie popytu m.in. w reakcji na obserwowany w ostatnich miesiącach silny wzrost cen dóbr finalnych.

Stagflacja w polskim przetwórstwie

Wyraźne spowolnienie produkcji w połączeniu z silnym wzrostem cen oznacza, że mamy obecnie do czynienia ze stagflacją w polskim przetwórstwie. Uważamy jednak, że jest to zjawisko przejściowe. Wsparcie dla takiej oceny stanowi utrzymujący się wysoki poziom indeksu dla oczekiwanej produkcji za 12 miesięcy. Można to interpretować, że wraz ze stopniowym ustępowaniem barier podażowych firmy oczekują spadku cen i ożywienia produkcji oraz popytu.

Ryzyko w dół dla naszej prognozy PKB

Średnia wartość indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszyła się w III kw. do 55,6 pkt. wobec 56,8 pkt. w II kw. Spowolnienie aktywności w polskim przetwórstwie będzie miało negatywny wpływ na dynamikę produkcji przemysłowej w najbliższych miesiącach. W efekcie dostrzegamy ryzyko w dół dla naszego scenariusza PKB w III kw. i IV kw. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie. Dzisiejsze dane są lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.