Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wzrost PKB w III kw. nieznacznie powyżej oczekiwań

Inflacja powyżej wstępnego szacunku GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w październiku do 3,1% r/r wobec 3,2% we wrześniu, kształtując się powyżej wstępnego szacunku GUS równego naszej prognozie (3,0%) oraz poniżej konsensusu rynkowego (3,2%). Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji w październiku było zmniejszenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,4% r/r w październiku wobec 2,8% we wrześniu). Niższe tempo wzrostu cen w tej kategorii wynikało przede wszystkim z obniżenia dynamiki cen mięsa i owoców, głównie ze względu na silne efekty wysokiej bazy sprzed roku. Do spadku inflacji przyczyniło się również obniżenie inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w październiku do 4,2% r/r wobec 4,3% we wrześniu. Spadek inflacji bazowej wynikał z niższej dynamiki cen w kategoriach „łączność”, „odzież i obuwie”, „rekreacja i kultura”, „restauracje i hotele” oraz „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”. Przeciwny wpływ na inflację miał nieznaczny wzrost dynamiki cen nośników energii (4,8% r/r w październiku wobec 4,6% we wrześniu), co wynikało z wyższej dynamiki cen gazu, opału oraz energii cieplnej. Dynamika cen paliw nie zmieniła się w październiku w porównaniu do września i wyniosła -9,2% r/r.

Inflacja bazowa powróciła do trendu spadkowego

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje odnotowany w październiku spadek inflacji bazowej, po tym jak we wrześniu wyrównała ona swój poziom z lipca, kiedy to osiągnęła najwyższy poziom od grudnia 2001 r. Choć w strukturze danych nadal w niektórych kategoriach widać dodatni wpływ pandemii na tempo wzrostu cen (zwiększenie miesięcznej dynamiki cen odnotowano m.in. w kategoriach „artykuły do higieny osobistej i kosmetyki” oraz „usługi stomatologiczne” – por. MAKROpuls z 15.10.2020), to efekty wysokiej bazy sprzed roku obserwowane w szeregu kategorii składających się na inflację bazową są na tyle silne, że z nawiązką kompensują wpływ tych podwyżek. Jest to spójne z naszym scenariuszem zakładającym dalszy spadek inflacji bazowej w kolejnych miesiącach.

Kolejne miesiące przyniosą spadek inflacji

Prognozujemy, że w IV kw. inflacja obniży się do 2,7% r/r wobec 3,0% w III kw., a w całym 2020 r. wyniesie 3,4% wobec 2,3% w 2019 r. W kierunku obniżenia inflacji oddziaływać będzie prognozowany przez nas spadek inflacji bazowej oraz dynamiki cen żywności, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał wzrost dynamiki cen paliw i nośników energii (por. MAKROmapa z 26.10.2020).

Wzrost PKB w III kw. nieznacznie powyżej oczekiwań

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, dynamika PKB zwiększyła się do -1,6% r/r w III kw. wobec -8,4% r/r w II kw., a tym samym ukształtowała się ona powyżej konsensusu rynkowego (-1,8%) oraz poniżej naszej prognozy (-1,0%). Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w III kw. do 7,7% wobec -9,0% w II kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec miesiąca. Uważamy, że wyraźny wzrost dynamiki PKB w III kw. względem II kw. był przede wszystkim efektem silnego zwiększenia wkładów konsumpcji i eksportu netto. Dzisiejsze dane stanowią nieznaczne ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą w całym 2020 r. polski PKB obniży się o 3,1% wobec wzrostu o 4,5% w 2019 r.

Opublikowane dzisiaj wstępne dane o polskim PKB oraz finalne dane o inflacji są neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.