Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wrześniowa sprzedaż i produkcja budowlana w cieniu pandemii

Sprzedaż detaliczna nieznacznie powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu w cenach bieżących o 2,7% r/r wobec wzrostu o 0,4% w sierpniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (2,2%) i naszej prognozy (2,0%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się we wrześniu do 2,5% r/r wobec 0,5% w sierpniu. W kierunku zwiększenia dynamiki pomiędzy sierpniem a wrześniem oddziaływał efekt korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż 2019 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem – uwzględniając odbiór 1 dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w sierpniu br.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych była we wrześniu o 1,0% niższa w porównaniu z sierpniem br. Oznacza to, że we wrześniu sprzedaż detaliczna była niższa o 2,1% niż w lutym, czyli ostatnim miesiącu przed silnym wpływem pandemii na sytuację w handlu.

Struktura sprzedaży wciąż pod wpływem pandemii COVID-19

W strukturze wrześniowej sprzedaży detalicznej na szczególną uwagę zasługuje wyraźny wzrost sprzedaży w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 11,2% m/m w ujęciu nominalnym), który był najsilniejszym wzrostem odnotowanym we wrześniu od 2015 r. W efekcie, roczna dynamika sprzedaży w tej kategorii liczona w cenach stałych wzrosła z -5,0% r/r w sierpniu do 4,9%. Dane te wskazują, że po zaburzeniach związanych z obostrzeniami w okresie marzec-maj br. oraz ograniczeniem sprzedaży w okresie wakacyjnym dynamika sprzedaży w tej kategorii wróciła do trendu wzrostowego. Naszym zdaniem dodatkowym wsparciem dla sprzedaży samochodów we wrześniu były obawy konsumentów związane z korzystaniem z transportu publicznego w okresie pandemii COVID-19 oraz przyspieszenie decyzji o zakupie samochodów w związku z sygnalizowanym w danych o liczbie zakażeń koronawirusem nasileniem pandemii. Na uwagę zasługuje również utrzymujący się szybki wzrost sprzedaży w kategorii „meble, RTV, AGD” (8,6% r/r we wrześniu wobec 10,2% w sierpniu), który w naszej ocenie związany jest ze zwiększonym zakresem pracy zdalnej oraz wykorzystywaniem przez gospodarstwa domowe okresu zmniejszonej mobilności do przeprowadzenia remontów mieszkań i domów.

Wyraźne pogorszenie nastrojów konsumenckich negatywne dla konsumpcji w IV kw.

W październiku odnotowano wyraźne pogorszenie nastrojów konsumenckich. Obniżyły się zarówno oceny dotyczące oczekiwanej zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach (wskaźnik ten był najniższy od czerwca br.), a także wskaźnik obrazujący skłonność do dokonywania ważnych zakupów (również najniżej od czerwca). W naszej ocenie do pogorszenia nastrojów konsumenckich przyczyniły się głównie obostrzenia (tzw. strefy żółte i czerwone) wprowadzone w październiku w związku z nasileniem pandemii COVID-19, a także obawy gospodarstw domowych dotyczące dalszego przebiegu pandemii. Odnotowany w październiku zaskakująco silny wzrost zakażeń COVID-19 wraz z szybkim wzrostem liczby osób hospitalizowanych z powodu zakażenia koronawirusem sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia kolejnych obostrzeń, które będą miały negatywny wpływ na sprzedaż detaliczną i konsumpcję. Tym samym dostrzegamy znaczące ryzyko w dół dla oczekiwanej przez nas dynamiki konsumpcji w IV kw. (0,0% r/r).

Produkcja budowlano-montażowa stabilna ale niska

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się we wrześniu o 9,8% r/r wobec spadku o 12,1% w sierpniu, co było nieznacznie poniżej naszej prognozy (-9,0% r/r) i powyżej konsensusu rynkowego (-10,6%). Do zwiększenia rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej przyczynił się wspomniany wyżej korzystny efekt kalendarzowy. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa nie zmieniła się we wrześniu w porównaniu z sierpniem. Oznacza to, że jej odsezonowany poziom był we wrześniu około 16% niższy niż w lutym, czyli przed wybuchem pandemii.

Spadek produkcji budowlano-montażowej we wrześniu odnotowano we wszystkich jej działach: „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (-14,5% r/r wobec -16,9% r/r w sierpniu), „budowa budynków” (-6,3% w wobec -9,5% w lipcu) oraz „roboty budowlane specjalistyczne” (-4,4% wobec -5,2%), co wskazuje na szeroki zakres spadku aktywności w budownictwie.

Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym aktywność w budownictwie pozostanie na obniżonym poziomie w najbliższych miesiącach. Oczekujemy, że w IV kw. br. i I kw. 2021 r. czynnikiem ograniczającym produkcję budowlano-montażową będzie druga fala pandemii COVID-19, oddziałująca w kierunku dalszego pogorszenia klimatu inwestycyjnego i obniżenia inwestycji przedsiębiorstw. Wsparciem dla tego scenariusza jest utrzymujący się na niskim na tle historycznym poziom wskaźnika koniunktury GUS obrazującego bieżący portfel zamówień firm budowlanych.

PKB wyżej w III kw. i niżej w IV kw.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji. Opublikowane w tym tygodniu dane o aktywności gospodarczej we wrześniu sygnalizują wyraźne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w III kw. (-2,0% r/r). Z kolei dane o koniunkturze w październiku, a także wspomniane wyżej wprowadzone i oczekiwane kolejne obostrzenia w związku z nasileniem pandemii COVID-19 wskazują na znaczące ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w IV kw. (-2,8% r/r). Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.