Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Produkcja przemysłowa powróciła do poziomu sprzed wybuchu pandemii

Produkcja przemysłowa powróciła do poziomu sprzed wybuchu pandemii

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu o 5,9% wobec wzrostu o 1,5% w sierpniu, co było lekko powyżej naszej prognozy (5,3%) oraz wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (3,8%). Główną przyczyną wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy sierpniem a wrześniem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż 2019 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem - uwzględniając odbiór 1 dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w sierpniu br.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się we wrześniu o 3,0% m/m. W rezultacie odsezonowany poziom produkcji ukształtował się we wrześniu na takim samym poziomie jak w lutym br., czyli ostatnim miesiącu przed silnym wpływem pandemii na produkcję.

Ożywienie w światowym handlu wsparciem dla produkcji przemysłowej w Polsce

We wrześniu, podobnie jak w ostatnich miesiącach, obserwowane było dalsze ożywienie aktywności w działach o znaczącym udziale sprzedaży eksportowej w przychodach. Jednocześnie pozostały one jednym z głównych źródeł wzrostu produkcji przemysłowej. Wzrost rocznej dynamiki produkcji przemysłowej odnotowano m.in. w działach „urządzenia elektryczne” (26,6% r/r we wrześniu wobec 10,3% w sierpniu), „maszyny i urządzenia” (-5,7% r/r wobec -16,2%) „skóry i wyroby skórzane” (2,0% wobec -7,7%), „wyroby tekstylne” (12,9% wobec 4,0%) oraz „meble” (15,8% wobec 8,4%). Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu produkcji w branżach eksportowych jest stopniowe ożywienie w światowym handlu, które było wcześniej sygnalizowane przez wrześniowe wyniki badań koniunktury w przetwórstwie dla Chin oraz strefy euro, w tym Niemiec (por. min. MAKROmapa z 05.10.2020). Struktura branż, w których odnotowano silny wzrost produkcji przemysłowej wskazuje, że jednym z głównych źródeł ożywienia w światowym handlu jest konsumpcja.

Produkcja na potrzeby budownictwa rośnie

W strukturze danych na uwagę zasługuje również wzrost dynamiki produkcji w branżach odpowiadających za dostarczanie surowców i materiałów używanych w projektach budowlanych, czyli m.in. w kategoriach „produkcja wyrobów z metali” (7,8% r/r we wrześniu wobec 0,4% w sierpniu) oraz „wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (5,9% wobec 0,2%). Nie zmienia to jednak naszej oceny, zgodnie z którą najbliższe miesiące nie przyniosą wyraźnej poprawy perspektyw w branży budowlanej. Jutrzejsze dane o produkcji budowlano-montażowej (prognozujemy, że obniżyła się ona we wrześniu o 9,0% r/r wobec spadku o 12,2% w sierpniu) najprawdopodobniej potwierdzą dalsze obniżenie aktywności w budownictwie.

Druga fala pandemii czynnikiem ryzyka dla dynamiki PKB

Mimo zbliżonych do naszych oczekiwań danych o wrześniowej produkcji przemysłowej dostrzegamy - ze względu na drugą falę pandemii - istotne ryzyko w dół dla naszego scenariusza wzrostu gospodarczego w IV kw. 2020 r. oraz I kw. 2021 r. Nadal zakładamy, że druga fala pandemii nie doprowadzi do ponownego zerwania międzynarodowych łańcuchów dostaw. Niemniej uważamy, że wprowadzane restrykcje administracyjne w związku z większym niż przewidywano pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej znajdą odzwierciedlenie w spadku mobilności gospodarstw domowych oraz obniżeniu skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji, co w kolejnych miesiącach będzie miało negatywny wpływ na aktywność gospodarczą. Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane nt. produkcji przemysłowej we wrześniu są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.