Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Zapasy w przetwórstwie rosną najszybciej od 20 lat

Aktywność w polskim przetwórstwie nadal się obniża

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w lutym do 47,6 pkt. wobec 48,2 pkt. w styczniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (48,2 pkt.) i naszej prognozy (48,0 pkt.). Tym samym już czwarty miesiąc z rzędu indeks pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Spadek indeksu PMI wynikał z niższych wkładów 2 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień i zatrudnienia). Przeciwny efekt miał wyższy wkład składowej dla czasu dostaw. Wkłady dla bieżącej produkcji i zapasów nie zmieniły się.

Zapasy w przetwórstwie rosną najszybciej od 20 lat

W strukturze lutowego PMI na szczególną uwagę zasługuje utrzymujący się od czterech miesięcy wspomniany wyżej spadek nowych zamówień ogółem, który w lutym przyspieszył w stosunku do stycznia. Do spadku zamówień przyczyniło się, podobnie jak w poprzednich miesiącach, znaczące obniżenie zamówień eksportowych. Było ono w znacznym stopniu spowodowane przez obserwowane w ostatnich miesiącach silne spowolnienie wzrostu światowego handlu i związany z tym spadek aktywności w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro, w szczególności w Niemczech (por. MAKROmapa z 25.02.2019).

W lutym odnotowano kolejny wzrost składowej dla zapasów wyrobów gotowych, które wzrosły w tempie najszybszym od lutego 1999 r. W połączeniu z dalszym szybkim spadkiem zaległości produkcyjnych i obniżeniem wskaźnika obrazującego oczekiwania dotyczące produkcji w horyzoncie rocznym sygnalizuje to, że wzrost zapasów był spowodowany zaskakująco głębokim spadkiem popytu.

Jak długo utrzyma się odporność polskiego przetwórstwa na dekoniunkturę w strefie euro?

Dane o eksporcie w IV kw. 2019 r. (skala jego spowolnienia była najmniejsza na tle krajów regionu) oraz wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej w styczniu (por. MAKROpuls z 20.02.2019) wskazywały na utrzymującą się odporność polskiego przetwórstwa na spadek aktywności w przetwórstwie strefy euro. Odporność tę sygnalizowała również pogłębiająca się w ostatnich miesiącach rozbieżność pomiędzy wskazaniami PMI i "twardymi” danymi o produkcji przemysłowej. Uważamy jednak, że luty mógł być w tym względzie miesiącem przełomowym i w lutowych danych o produkcji osłabienie popytu zewnętrznego zaznaczy się silniej niż w poprzednich miesiącach. Tym samym opublikowane dziś dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą wzrost produkcji w lutym spowolnił do 3,5% r/r z 6,1% w styczniu. Warto jednak podkreślić, że spowolnienie wzrostu produkcji przemysłowej zostało uwzględnione w naszej prognozie wzrostu PKB w 2019 r., podczas gdy ogłoszony w ostatni weekend pakiet fiskalny o potencjalnie znacznym wpływie na konsumpcję stanowi ryzyko w górę dla tej prognozy (por. MAKROmapa z 25.02.2019).

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie są lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.