Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wzrost inflacji nie niepokoi RPP

Komunikat po posiedzeniu RPP bez istotnych zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Podobnie, jak przed miesiącem Rada podkreśliła, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, jednak w kolejnych kwartałach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie tempa wzrostu PKB. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego” (2,5% +/- 1 pkt. proc.).

Prezes NBP: wzrost inflacji wyraźnie powyżej celu RPP możliwy, ale przejściowy

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński poinformował, że odnotowany w kwietniu silny wzrost inflacji z 1,7% r/r w marcu do 2,2% (por. MAKROpuls z 15.05.2019) był dla członków RPP niespodzianką. Zwrócił on uwagę na fakt, iż do przyspieszenia wzrostu cen w kwietniu w znacznym stopniu przyczyniły się czynniki znajdujące się poza oddziaływaniem krajowej polityki pieniężnej, takie jak szybszy wzrost cen żywności, paliw oraz niektórych usług (np. opłat za wywóz śmieci). W jego ocenie pod koniec br. możliwe jest zwiększenie inflacji do poziomu zbliżonego do 3,5% (górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego), jednak będzie ono miało charakter przejściowy. Uważa on również, że silny wzrost inflacji bazowej w kwietniu (szacujemy, że wyniosła ona 1,8% r/r wobec 1,4% r/r w marcu) nie jest sygnałem nowego trendu wzrostu tego wskaźnika.

Prezes NBP stwierdził również, że dane o kwietniowej inflacji "w niewielkim stopniu zachwiały jego przekonaniem o dużym prawdopodobieństwie stabilizacji stóp procentowych NBP do końca kadencji Rady Polityki Pieniężnej” (początek 2022 r.). W jego ocenie jednym z głównych argumentów na rzecz stabilizacji stóp procentowych jest słaba koniunktura u głównych partnerów handlowych Polski, w tym w Niemczech.

Stopy NBP bez zmian do marca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą ich pierwsza podwyżka (o 25 pb) nastąpi w marcu 2020 r.

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP na dzisiejszej konferencji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.