Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Presji inflacyjnej nie widać

Grudniowa inflacja zgodna ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w grudniu do 1,1% r/r wobec 1,3% w listopadzie, co było zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS oraz naszą prognozą równą konsensusowi rynkowemu. Tym samym inflacja ukształtowała się na najniższym poziomie od grudnia 2016 r.

Presji inflacyjnej nie widać

Do obniżenia inflacji (o 0,1 pkt. proc.) przyczyniła się niższa dynamika cen paliw (7,6% r/r w grudniu wobec 10,6% w listopadzie). Jej zmniejszenie wynikało z obniżenia cen paliw w ujęciu miesięcznym (o 3,3% m/m) związanego z obserwowanym w ostatnich miesiącach spadkiem cen ropy naftowej na światowym rynku. W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływała także niższa dynamika cen nośników energii (1,1% r/r w grudniu wobec 1,2% w listopadzie). Do spadku inflacji przyczyniło się również obniżenie inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w grudniu 0,6% r/r wobec 0,7% w listopadzie. Zmniejszenie inflacji bazowej wynikało ze spadku dynamiki cen w kategoriach "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, "wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”, "łączność” oraz "inne wydatki na towary i usługi”. Dane o inflacji bazowej wskazują na brak presji inflacyjnej w gospodarce mimo szybkiego wzrostu popytu konsumpcyjnego, co w znacznym stopniu wynika z utrzymującej się silnej presji konkurencyjnej w sektorze usług i sygnalizowanej w badaniach koniunktury malejącej presji płacowej w sektorze przedsiębiorstw.

Minimum lokalne dynamiki cen żywności już za nami

W kierunku wzrostu inflacji ogółem oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (0,9% r/r w grudniu wobec 0,7% w listopadzie). Wyższe tempo wzrostu cen żywności wynikało ze zwiększenia dynamiki cen w kategoriach "pieczywo” (efekt wzrostu cen zbóż oraz rosnących kosztów pracy), "ryby i owoce morze”, "oleje i tłuszcze” (efekt niskiej bazy sprzed roku związany z silnym spadkiem cen masła pod koniec 2017 r.), "owoce” oraz "warzywa” (skutek ubiegłorocznej suszy). Przeciwny wpływ miało przyspieszenie tempa spadku cen w kategoriach "mięso” (efekt niższej dynamiki cen drobiu) oraz "mleko, sery i jaja” (efekt wysokiej bazy sprzed roku w przypadku cen jaj związany z wykryciem fipronilu w jajach w Europie Zachodniej).

Inflacja nieznacznie przyspieszy w kolejnych miesiącach

W IV kw. 2018 r. inflacja zmniejszyła się do 1,4% r/r wobec 2,0%. W całym 2018 r. wyniosła ona 1,6% wobec 2,0% w 2017 r. W najbliższych miesiącach oczekujemy łagodnego zwiększenia rocznej dynamiki cen do 1,6% r/r w II kw. (lokalne maksimum), wspieranej przez stopniowy wzrost inflacji bazowej i przyspieszenie wzrostu cen żywności (por. MAKROmapa z 07.01.2019 oraz 14.01.2019). W kierunku zmniejszenia wskaźnika inflacji będzie natomiast oddziaływał spadek cen paliw, będący efektem znaczącego obniżenia cen ropy naftowej. W konsekwencji, w całym 2019 r. inflacja utrzyma się na poziomie wyraźnie poniżej celu RPP, a punkt startowy (I kw. 2019 r.) dla marcowej projekcji inflacji NBP znajdzie się znacząco poniżej wartości oczekiwanej w projekcji listopadowej. Spodziewane przez nas wyraźne obniżenie ścieżki inflacji w marcowej projekcji NBP jest zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych NBP w całym 2019 r. (pierwsza podwyżka w marcu 2020 r.).

Dzisiejsze dane o grudniowej inflacji są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.