Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Konsumenci odzyskali apetyt

Sprzedaż detaliczna powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu w cenach bieżących o 6,6% r/r wobec wzrostu o 4,7% w grudniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (6,1%) i naszej prognozy (5,3%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych wzrosła w styczniu do 5,2% r/r wobec 3,9% w grudniu.

Konsumenci odzyskali apetyt

Szacujemy, że głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku przyspieszenia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej była wyższa dynamika sprzedaży w kategorii "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (5,2% r/r w styczniu wobec -2,4% w grudniu). Tym samym potwierdziła się nasza ocena sprzed miesiąca, iż odnotowany w grudniu spadek sprzedaży w tej kategorii był przejściowy i nie sygnalizował negatywnych tendencji w zakresie popytu gospodarstw domowych na żywność (por. MAKROpuls z 22.01.2019). Natomiast głównym czynnikiem ograniczającym tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w styczniu była niższa dynamika sprzedaży w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (-0,9% r/r w styczniu wobec 6,8% w grudniu). Osłabienie sprzedaży w tej kategorii było sygnalizowane wcześniej przez wyniki badań koniunktury publikowane przez Komisję Europejską, zgodnie z którymi odsetek netto gospodarstw domowych w Polsce planujących zakup samochodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy ukształtował się w IV kw. 2018 r. na najniższym poziomie od IV kw. 2017 r.

Konsumpcja nieznacznie przyspieszy w I kw.

Dynamika realnej sprzedaży detalicznej w styczniu obniżyła się wobec swojej średniej wartości w IV kw. (5,8% r/). Ponadto warto odnotować opublikowane w tym tygodniu dane GUS, które wskazały na kontynuację spadku zarówno bieżącego jak i wyprzedzającego wskaźnika koniunktury konsumenckiej. Biorąc jednak pod uwagę styczniowe dane z rynku pracy (por. MAKROpuls z 19.02.2019) nadal widzimy nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki konsumpcji w I kw. (4,2% r/r wobec 3,9% w IV kw.).

W budownictwie brak powodów do niepokoju

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w styczniu do 3,2% r/r wobec 12,2% w grudniu. Jej spadek był w znacznym stopniu wynikiem oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku (produkcja budowlano-montażowa wzrosła w styczniu 2018 r. o 8,4% m/m), a także niekorzystnych warunków atmosferycznych. W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej w kategorii "obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (15,3% r/r w styczniu wobec 11,4% w grudniu). Wskazuje on na utrzymującą się wysoką aktywność inwestycyjną sektora publicznego. Jednocześnie zgodnie ze styczniowymi wynikami badań koniunktury GUS w budownictwie, odsezonowany wskaźnik dla portfela zamówień krajowych ukształtował się na najwyższym poziomie od lutego 2018 r. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym spowolnienie wzrostu produkcji budowlano-montażowej w 2019 r., związane głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej "górki inwestycyjnej”), będzie łagodne. Dane o produkcji budowlano-montażowej w połączeniu z opublikowanymi wczoraj danymi nt. produkcji przemysłowej stanowią ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I kw. (3,7% r/r wobec 4,9% w IV kw. ub. r. – por. MAKROpuls z 20.02.2019).

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.