Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

PKB wciąż pozytywnie zaskakuje

Październikowa inflacja powyżej wstępnego szacunku GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w październiku do 1,8% r/r wobec 1,9% we wrześniu, kształtując się zgodnie z naszą prognozą oraz powyżej wstępnego szacunku GUS (1,7%) i poniżej konsensusu rynkowego (1,9%).

Ceny żywności ciągną inflację w dół

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia inflacji (o 0,1 pkt. proc.) była niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, która obniżyła się w październiku do 1,8% r/r wobec 2,3% we wrześniu. Jej spadek wynikał z niższego tempa wzrostu cen w kategoriach "owoce”, "mleko, sery i jaja”, "mięso” oraz "oleje i tłuszcze” w znacznym stopniu ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku. Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen nośników energii (1,4% r/r w październiku wobec 1,8% we wrześniu), której spadek, podobnie jak w przypadku dynamiki cen żywności, związany był z efektami wysokiej bazy sprzed roku (ubiegłoroczny wzrost cen opału – por. MAKROpuls z 13.11.2017). W kierunku zwiększenia inflacji oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen paliw (12,8% w październiku wobec 12,0% we wrześniu), a także wzrost inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła 0,9% r/r w październiku wobec 0,8% we wrześniu. Zwiększanie inflacji bazowej wynikało przede wszystkim z wyższego tempa wzrostu cen w kategoriach "odzież i obuwie” (-2,9% r/r w październiku wobec -3,3% we wrześniu), "rekreacja i kultura” (1,9% wobec 1,8%) oraz "restauracje i hotele” (3,1% wobec 3,0%). W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego, łagodnego wzrostu inflacji bazowej. Będzie on związany z umiarkowaną presją kosztową będącą skutkiem rosnących kosztów pracy oraz energii.

Wzrost inflacji przyspieszy w 2019 r.

Opublikowane dziś dane są spójne z naszą prognozą inflacji na lata 2018-2019 (por. MAKROmapa z 22.10.2018). Oczekujemy, że w IV kw. br. inflacja obniży się do 1,8% r/r wobec 2,0% w III kw., co związane będzie ze zmniejszeniem dynamiki cen żywności, paliw i nośników energii. Przeciwny efekt będzie miał prognozowany przez nas wzrost inflacji bazowej. W efekcie w całym 2018 r. inflacja spadnie do 1,7% wobec 2,0% w 2017 r. W 2019 r. oczekujemy wzrostu inflacji do 2,2%, co złożą się wyższa dynamika cen żywności, zwiększenie inflacji bazowej oraz spadek dynamiki cen paliw i nośników energii. Czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest obserwowany silny spadek cen ropy naftowej, która po przeliczeniu na złotego od początku października br. obniżyła się o ok. 25%.

PKB wyraźnie powyżej oczekiwań rynku

Zgodnie z danymi opublikowanymi dzisiaj przez GUS, tempo wzrostu gospodarczego w III kw. nie zmieniło się w porównaniu do II kw. i wyniosło 5,1% r/r, tym samym kształtując się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (4,7%) i naszej prognozy (4,5%). Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się do 1,7% w III kw. wobec 1,1% w II kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec miesiąca.

Naszym zdaniem na stabilizację wzrostu tempa wzrostu gospodarczego w III kw. złożyły się wyższe wkłady inwestycji i zapasów oraz niższe wkłady konsumpcji i eksportu netto. Jednocześnie uważamy, że konsumpcja pozostała głównym źródłem wzrostu.

Uważamy, że w kolejnych kwartałach dynamika wzrostu gospodarczego wykaże tendencję spadkową, głównie ze względu na spadek wkładów spożycia prywatnego oraz inwestycji (por. MAKROmapa z 10.09.2018). Mimo lepszych od oczekiwań danych o PKB w III kw. podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 4,8% r/r wobec 4,6% w 2017 r., a w 2019 r. dynamika PKB zmniejszy się do 3,5%. Naszym zdaniem silniejszy od oczekiwań wzrost PKB w III kw. zostanie w IV kw. skompensowany przez negatywny efekt dodatkowego dnia wolnego od pracy (12 listopada). Ponadto dynamika PKB w IV kw. może być niższa od naszej prognozy (4,5% r/r) również ze względu na silniejsze niż wcześniej zakładaliśmy spowolnienie aktywności gospodarczej sygnalizowane przez ostatnie wyniki badań koniunktury (PMI – por. MAKROmapa z 02.11.2018).

Dzisiejsze dane o październikowej inflacji i wzroście gospodarczym w III kw. są pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.