Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

"Egzotyczny" wniosek o podwyżkę stóp procentowych

RPP: spadek cen ropy będzie ograniczał proinflacyjny wpływ wzrostu cen energii elektrycznej

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Rada podkreśliła również, że "bieżące informacje wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się wzrostu PKB”. W ocenie Rady "w 2019 r. inflacja może być podwyższona przez wzrost cen energii”, jednak "skalę wzrostu cen energii w 2019 r. będzie prawdopodobnie ograniczał obserwowany w ostatnich miesiącach spadek cen ropy naftowej”. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego.”

Prezes NBP: wniosek o podwyżkę stóp procentowych był "egzotyczny”

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński podtrzymał ocenę dotyczącą perspektyw stóp procentowych. Nie widzi on obecnie powodu, żeby były one podniesione w 2019 r., a w jego ocenie "jest prawdopodobieństwo, że nie będą rosły w 2020 r.”. Podkreślił on, że mimo spodziewanego przyspieszenia wzrostu cen inflacja pozostanie "bardzo niska”. W tym kontekście prezes NBP uznał złożony na listopadowym posiedzeniu RPP wniosek o podwyżkę stóp procentowych jako "egzotyczny”. Zdaniem prezesa NBP dodatkowymi argumentami na rzecz utrzymania stabilnych stóp procentowych są obserwowane w ostatnich miesiącach zaskakujące spadki cen ropy naftowej i cen niektórych surowców rolnych, a także pogorszenie koniunktury w gospodarce niemieckiej, oddziałujące w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego i ograniczenia presji inflacyjnej w Polsce. Pogląd o potrzebie utrzymania stabilnych stóp procentowych w 2019 r. podzielił obecny na konferencji członek RPP R. Sura.

Obecna na konferencji członkini RPP G. Ancyparowicz zasygnalizowała, że zarówno wzrost gospodarczy, jak i inflacja w 2019 r. mogą być wyższe niż przewidywała listopadowa projekcja inflacji. Wśród ewentualnych przyczyn wyższej inflacji wskazała ona coroczne zmiany wag w koszyku inflacyjnym obliczanym przez GUS oraz zmiany stawek podatku VAT, jakie nastąpią w 2019 r. Jej zdaniem szybszy niż w projekcji wzrost gospodarczy może być efektem ukształtowania się dynamiki inwestycji na poziomie wyższym od przewidywanego w projekcji. W konsekwencji, oczekiwany w projekcji wzrost PKB w 2019 r. poniżej 4% może być scenariuszem zbyt pesymistycznym.

Stopy NBP bez zmian do marca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego są spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w marcu 2020 r.). Obecne oczekiwania rynkowe wskazują na pierwszą podwyżkę stóp w II kw. 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.