Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Stabilizacja inflacji w kwietniu

Stabilizacja inflacji w kwietniu

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w kwietniu nie zmieniła się w porównaniu do marca i wyniosła 2,0% r/r, kształtując się zgodnie z naszą prognozą równą konsensusowi rynkowemu.

W kierunku wzrostu inflacji (+0,2 pp.) oddziaływała wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się do 0,8% r/r wobec 0,6% w marcu. Wzrost inflacji bazowej wynikał przede wszystkim z wyższej dynamiki cen w kategorii "rekreacja i kultura” (2,4% r/r w kwietniu wobec 1,1% w marcu). Dodatni wpływ na inflację (+0,1 pp.) miała również wyższa dynamika cen nośników energii (1,4% r/r w kwietniu wobec 0,6% w marcu), związana z wprowadzeniem nowych, wyższych taryf za paliwo gazowe.

W kierunku spadku inflacji (-0,2 pp.) oddziaływało natomiast niższe tempo wzrostu cen paliw, które zmniejszyło się w kwietniu do 14,4% r/r wobec 18,1% w marcu. Jego obniżenie wynikało z ustąpienia efektów niskiej bazy sprzed roku, a także ze spadku cen paliw w ujęciu miesięcznym w kwietniu br. (-0,9% m/m). Ujemny wpływ na inflację (-0,1 pp.) miała również niższa dynamika cen żywności (2,8% r/r w kwietniu wobec 3,1% w marcu). Niższą dynamikę cen odnotowano m.in. w przypadku owoców, warzyw, ryb, olejów i tłuszczów oraz cukru.

Przymrozki czynnikiem ryzyka w górę dla inflacji w kolejnych miesiącach

Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach inflacja w Polsce będzie się kształtować na poziomie ok. 2,0% r/r. W II poł. br. oczekujemy spadku inflacji ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy w przypadku żywności oraz paliw. W konsekwencji oczekujemy, że w całym 2017 r. inflacja wyniesie średniorocznie 1,8% i tym samym ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego (2,5%). Czynnikiem ryzyka w górę dla naszej prognozy są przymrozki jakie wystąpiły w Polsce w ostatnich tygodniach. W kolejnych miesiącach będą one oddziaływać w kierunku wzrostu cen żywności, w szczególności cen owoców. Na obecnym etapie uważamy jednak, że ich wpływ na inflację ogółem będzie ograniczony.