Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Spadek inflacji w ślad za niższymi cenami paliw

Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI w czerwcu zmniejszyła się do 1,5% r/r wobec 1,9% w maju, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (1,7%). Zgodnie z naszymi szacunkami inflacja bazowa nie zmieniła się w czerwcu w stosunku do maja i wyniosła 0,8% r/r.

Spadek inflacji w ślad za niższymi cenami paliw

Spadek inflacji (o 0,4 pp.) wynikał z niższej dynamiki cen w kategorii "transport” (0,0% r/r w czerwcu wobec 4,2% w maju). Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia tempa wzrostu cen w tej kategorii były niższe ceny paliw (spadek o 4,1% m/m w czerwcu). Zgodnie z komunikatem GUS jej zmniejszenie związane było również z niższymi cenami samochodów osobowych (spadek o 1,9% m/m w czerwcu).

Pierwsze efekty cenowe przymrozków już za nami

Roczna dynamika cen w kategorii "żywności i napoje bezalkoholowe” nie zmieniła się w czerwcu w porównaniu do maja i wyniosła 3,7%. Na jej stabilizację złożyły się wyższe roczne tempo wzrostu cen m.in. w kategoriach "pieczywo”, "mleko, sery, jaja” oraz jego obniżenie m.in. w kategoriach "owoce”, "warzywa”, "mięso” i "cukier”. W danych na szczególną uwagę zasługuje spadek miesięcznej dynamiki cen owoców (0,8% m/m w czerwcu wobec 5,8% w maju), który wskazuje na przejściowe osłabienie efektów cenowych związanych z przymrozkami. Niemniej jednak w kolejnych miesiącach oczekujemy wzrostu miesięcznej dynamiki cen w tej kategorii z uwagi na rozpoczynający się sezon na inne owoce dotknięte przez wiosenne przymrozki (m.in. porzeczki, maliny, wiśnie, czereśnie, a jesienią jabłka).

Opłata drogowa podbije inflację

Dzisiejsze dane stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z którą w kolejnych dwóch kwartałach średnia inflacja w Polsce będzie się kształtować na poziomie ok. 1,9% - 2,0% r/r. Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji jest jednak zapowiadane przez Rząd wprowadzenie nowej opłaty drogowej. Jej oczekiwany wpływ na inflację przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze finalne dane o inflacji są neutralne dla złotego oraz cen polskich obligacji.