Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Na dobre pożegnaliśmy się z deflacją

Szeroki zakres wzrostu cen

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w grudniu do 0,8% r/r wobec 0,0% w listopadzie, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i powyżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (0,5%). Do zwiększenia inflacji CPI przyczyniło się oddziaływanie efektu niskiej bazy z grudnia 2015 r. dla cen paliw - odnotowano wtedy ich spadek o 2,6% m/m. Wpływ ten został wzmocniony przez ich silny wzrost (o 5,3% m/m). w grudniu ub. r. W efekcie roczna dynamika cen paliw zwiększyła się z 0,7% w listopadzie do 8,9% w grudniu, co spowodowało wzrost wskaźnika inflacji CPI o 0,4 pkt. proc. Silne zwiększenie cen paliw w Polsce jest spójne ze tendencją wzrostową panującą na światowym rynku ropy.

Do wzrostu wskaźnika CPI (o 0,3 pkt. proc.) przyczyniła się również wyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (2,5% r/r w grudniu wobec 1,2% w listopadzie). Wspomniane dane stanową wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na początku ub. r. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROpuls z 12.01.2017).

Wzrost inflacji CPI wspierany był również przez wyższą inflację bazową, która zwiększyła się z -0,1% r/r w listopadzie do szacowanego przez nas poziomu 0,0% w grudniu. Do wzrostu inflacji z wyłączeniem cen żywności i nośników energii przyczyniło się nieznaczne zwiększenie dynamik cen w kategoriach "rekreacja i kultura”, "zdrowie” i "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”.

Na dobre pożegnaliśmy się z deflacją

Oczekujemy, że ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii (obniżka cen prądu i gazu w styczniu 2016 r.) oraz wprowadzonych z początkiem br. podwyżek cen prądu inflacja silnie zwiększy się do ok. 1,5-2,0% r/r w styczniu. Jednocześnie widzimy ryzyko w górę dla naszej prognozy inflacji w I kw. (1,5% r/r). W kolejnych kwartałach 2017 r. oczekujemy relatywnej stabilizacji wskaźnika CPI w przedziale 1,3-1,7% (średniorocznie 1,5%). Z jednej strony domykanie się luki popytowej będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu inflacji bazowej. Z drugiej strony stopniowo wygasające efekty niskiej bazy dla cen paliw będą ograniczać wzrost wskaźnika CPI.

Naszym zdaniem dzisiejsze dane o inflacji są neutralne dla rynku długu i kursu złotego.