Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Inflacja bazowa najniższa od 10 lat

Inflacja bazowa najniższa od 10 lat

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI w lutym zwiększyła się do -0,8% r/r wobec -0,9% w styczniu, co było poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (-0,7%). W kierunku wzrostu rocznego tempa wzrostu cen oddziaływała ich wyższa dynamika w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (0,4% r/r w lutym wobec 0,0% w styczniu), która zwiększyła inflację o 0,1 pkt. proc. Na podstawie niepełnych danych nt. struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2015 r. szacujemy, że inflacja bazowa zwiększyła się w lutym do 0,0% r/r wobec -0,1% w styczniu. Oznacza, to że inflacja bazowa w styczniu osiągnęła najprawdopodobniej najniższy poziom od czerwca 2006 r. (oficjalne dane nt. inflacji bazowej poznamy jutro).

Rewizja wag w koszyku inflacyjnym obniżyła tempo wzrostu cen

GUS opublikował również zrewidowane wagi w koszyku inflacji CPI, będące odzwierciedleniem struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2015 r. W efekcie, styczniowe tempo wzrostu cen zostało zrewidowane z -0,7% r/r do -0,9%.

W nowej strukturze wag w koszyku inflacyjnym na uwagę zasługuje spadek udziału żywności i napojów bezalkoholowych do 24,0% wobec 24,4% w 2015 r. Popyt na żywność (dobra podstawowe) charakteryzuje się niską elastycznością cenową, co przy średniorocznym spadku cen żywności i napojów bezalkoholowych w ub. r. (o 1,6%) sprzyjało zmniejszeniu udziału tej kategorii w koszyku inflacyjnym. Ze zwiększeniem wagi mieliśmy natomiast do czynienia w kategorii "rekreacja i kultura” (wzrost udziału z 6,4% do 6,6%.), a więc w przypadku dóbr charakteryzujących się relatywnie wysoką elastycznością cenową popytu. Zwiększenie wagi tej kategorii sygnalizuje, że kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy w ub. r. oddziaływała w kierunku zwiększonego spożycia dóbr luksusowych.

Deflacja będzie powoli wygasać

Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do października br. a w IV kw. inflacja wzrośnie do 0,3% r/r. W naszej ocenie w kierunku zwiększenia inflacji oddziaływać będą wyższe dynamiki cen żywności oraz paliw, których wzrost będzie szczególnie silny w IV kw. br. Główne czynniki ryzyka dla naszej prognozy inflacji to kształtowanie się cen ropy na światowym rynku, ostateczna formuła podatku od handlu detalicznego oraz ryzyko kolejnych obniżek cen nośników energii.

Obniżka stóp procentowych RPP w lipcu br.

Dzisiejszy niższy od oczekiwań odczyt lutowej inflacji oraz rewizja w dół wartości za styczeń są w naszej ocenie negatywne dla złotego i pozytywne dla cen polskich obligacji. W połączeniu z wynikami marcowej projekcji inflacji NBP wskazującej na brak powrotu inflacji do celu przed 2019 r. dane stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym RPP dokona jednorazowej obniżki stóp procentowych o 50 pb w lipcu br.