Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Szeroki zakres spadku cen na aukcji GDT

Dzisiaj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 1020 pkt. wobec 1054 pkt. na poprzedniej aukcji, która miała miejsce 7 lutego br. (spadek o 3,2%), co było wyraźnie poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii

.

W kierunku obniżenia indeksu oddziaływały niższe ceny 6 z 8 jego składowych, wśród których najbardziej spadły ceny maślanki w proszku (-12,9%). Wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku laktozy (+6,8%) oraz masła (+0,2%). Nieznacznie zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 20 479 t wobec 21 273 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT odbędzie się 7 marca.

Wyniki dzisiejszej aukcji nie zmieniają naszego scenariusza, zgodnie z którym globalny rynek mleka w II kw. ub. r. wszedł we wzrostową fazę cyklu i pozostanie w niej do III kw. br. (por. AGROmapa z 15.12.2016). Wsparcie dla takiej oceny stanowi utrzymujący się spadek produkcji mleka wśród głównych eksporterów produktów mlecznych na świecie przy jednoczesnym ożywieniu popytu w krajach będących ich największymi importerami, w tym w Chinach.