Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Światowe ceny żywności nadal rosną

Indeks cen żywności FAO zwiększył się w lutym do 175,5 pkt. wobec 174,6 pkt. w styczniu (+0,5% m/m). Wzrost indeksu w ujęciu miesięcznym wynikał z wyższych cen 4 z 5 jego składowych: zbóż (+2,5% m/m), mięsa (+1,1% m/m), produktów mlecznych (+0,6% m/m) oraz cukru (+0,6% m/m). W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek cen oleju roślinnego (-4,1% m/m). W ujęciu rocznym światowe ceny żywności zwiększyły się w lutym o 17,2% wobec wzrostu o 16,9% w styczniu.

W danych na szczególną uwagę zasługuje pierwszy od października ub. r. spadek cen oleju roślinnego. Zgodnie z komunikatem FAO częściowo wynikał on z lepszych perspektyw produkcji oleju palmowego w Południowo-Wschodniej Azji przy jednoczesnym spowolnieniu jego światowego importu. W kierunku spadku cen oleju roślinnego oddziaływało również pojawienie się prognoz wskazujących na większe zbiory soi w Brazylii i Argentynie, a także wyższa podaż oleju sojowego w Argentynie i USA będąca skutkiem osłabienia popytu na ten olej wśród producentów biopaliw. Mimo spadku cen oleju roślinnego w lutym uważamy, że perspektywy kształtowania się sytuacji popytowo-podażowej na rynku roślin oleistych będą sprzyjać pozostawaniu jego cen w trendzie wzrostowym. Sytuację na światowym rynku roślin oleistych ze szczególnym uwzględnieniem rynku rzepaku przedstawimy w najbliższej AGROmapie.