Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Credit Agricole Bank Polska wśród banków finansujących bieżącą działalność oraz plany rozwojowe Grupy Piast

Credit Agricole Bank Polska (CABP), wspólnie z dwoma innymi bankami, zawarł 19.10.2016 r. umowę kredytu konsorcjalnego ze spółkami z Grupy Piast, w tym Piast Pasze Sp. z o.o., Wytwórnia Pasz Piast Sp. z o.o. oraz Wytwórnia Pasz Piast II Sp. z o.o., o łącznej wartości 130.212.000 PLN, z równym udziałem wszystkich banków, tj. po 43.404.000 PLN.

Zgodnie z zawartą umową, Spółkom przyznano kredyt inwestycyjny w wysokości 42.000.000 PLN na refinansowanie dotychczasowego finansowania inwestycyjnego oraz kredyt obrotowy w wysokości 88.212.000 PLN refinansujący istniejące kredyty obrotowe oraz zwiększający środki obrotowe Grupy przeznaczone na rozwój działalności.

W ramach konsorcjum CABP sprawuje rolę agenta kredytu oraz pierwotnego kredytodawcy.