Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Bank Credit Agricole partnerem "Kongresu Mięsnego 2017 – Wiadomości Handlowych"

28 lutego w hotelu Mariott w Warszawie odbyła się II edycja "Kongresu Mięsnego 2017 – Wiadomości Handlowych" – najważniejszej konferencji poświęconej sektorowi mięsnemu w Polsce. Bank Credit Agricole był Partnerem Platynowym tego wydarzenia.

Tegoroczną konferencję odwiedziło ponad 300 uczestników – producenci, przetwórcy, dystrybutorzy i eksporterzy mięsa i wędlin, jak również dostawcy usług i rozwiązań dla producentów z branży oraz dla sieci handlowych. Debata toczyła się wokół kluczowych tematów związanych z rynkiem mięsa, m. in.: perspektywy rozwoju branży, inwestycje i innowacje, nowe technologie, strategie eksportowe, produktowe i cenowe, jakość i bezpieczeństwo żywności w przemyśle mięsnym, wpływ międzynarodowych umów handlowych na rynek mięsa w Polsce.

Wśród prelegentów II edycji "Kongresu Mięsnego" znaleźli się eksperci banku Credit Agricole. Jakub Borowski, główny ekonomista banku, wygłosił prezentację pt. "Zmiany w strukturze globalnego spożycia mięsa – tendencje i perspektywy". Zwrócił w niej uwagę, że spożycie mięsa w Polsce w ostatnich latach charakteryzowało się niskim tempem wzrostu i w kolejnych latach nie należy oczekiwać jego przyspieszenia. W efekcie ekspansja na zagraniczne rynki jest nieuniknionym rozwiązaniem dla firm, które chcą szybko zwiększać sprzedaż. Na szczególną uwagę zasługują tutaj rynki azjatyckie i afrykańskie, które zgodnie z prognozami FAO-OECD, w najbliższych latach odznaczać się będą zarówno wysoką dynamiką wzrostu spożycia mięsa jak i jego wysokim bezwzględnym przyrostem.

Jakub Olipra, ekonomista, ekspert od rynku Agro, wziął udział w debacie "Przemysł mięsny – czas nowych wyzwań". Uczestnicy panelu dyskutowali m.in. o obecnym stanie i perspektywach rozwoju sektora mięsnego w Polsce, inwestycjach prorozwojowych w branży mięsnej, eksporcie, konsolidacji w branży i strategiach firm mięsnych. Komentując przebieg konsolidacji w polskiej branży mięsnej J. Olipra zwrócił uwagę, że jest to powolny proces. Istotnym czynnikiem w procesie konsolidacji jest bowiem akumulacja kapitału, będąca zazwyczaj efektem wieloletniego organicznego wzrostu przedsiębiorstwa. J. Olipra podkreślił jednak, że występuje obecnie wiele czynników sprzyjających konsolidacji, wśród których na szczególną uwagę zasługuje słaba pozycja negocjacyjna producentów mięsa względem sieci handlowych. Zapytany o inwestycje w branży J. Olipra powiedział, że w 2017 r. oczekuje kontynuacji ich wzrostu. Zwrócił jednak uwagę, że w kierunku spadku inwestycji może oddziaływać podwyższona niepewność związana z występowaniem w Polsce ptasiej grypy oraz afrykańskiego pomoru świń.

Credit Agricole dołączył do grona partnerów tego wydarzenia, jako że potrzeby sektora rolnego i rolno-spożywczego są szczególnie bliskie Grupie Crédit Agricole. Grupa wywodzi się ze spółdzielczych kas rolniczych. Działają one od ponad 120 lat, a dziś obsługują 90 proc. rolników we Francji. Misją Crédit Agricole jest nie tylko wspieranie rozwoju wielkich przedsiębiorstw rolno-spożywczych, ale również konkurencyjności i trwałości małych i średnich firm, stanowiących podstawę regionalnej gospodarki rolnej. Oprócz finansowania przedsiębiorstw Crédit Agricole rozwija wiedzę ekspercką w obszarach działalności rolniczej i rolno-spożywczej celem identyfikacji kluczowych wyzwań i perspektyw dla poszczególnych sektorów w zakresie np.: konkurencyjności, zaplecza produkcyjnego, zmienności cen surowców.

Również w Polsce, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozwoliły bankowi Credit Agricole stać się solidnym wsparciem dla agrobiznesu na wszystkich jego poziomach: od rolników indywidualnych do dużych korporacji, od produkcji pierwotnej do przemysłu przetwórczego i głównych dostawców towarów i urządzeń pomocniczych.
Już od kilku lat, bank Credit Agricole dynamicznie rozwija ofertę dla rolników, firm z sektora rolno-spożywczego oraz ich dostawców. Bank angażuje się w rozwój rolnictwa udostępniając finansowanie w postaci kredytu inwestycyjnego, np. na zakup gruntów rolnych, budowę lub modernizację gospodarstwa rolnego, kredytu inwestycyjnego na zakup maszyn i urządzeń rolniczych, kredytu Agro w rachunku bieżącym na dowolny cel związany z działalnością rolniczą, czy też kredytu rewolwingowego, który wspiera finansowanie potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami lub sezonowością. Ponadto, bank oferuje kompleksowe rozwiązania finansowe wspierające bieżącą działalność rolniczą w postaci konta AGRICOLE. Rolnicy mogą też skorzystać z bogatej oferty produktów bankowych obejmującej konta osobiste, karty płatnicze, kredyty gotówkowe i hipoteczne, produkty oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia.
Przedsiębiorstwom z sektora rolno-spożywczego bank proponuje wsparcie w takich obszarach jak finansowanie, bankowość transakcyjna, finansowanie handlu, rynki kapitałowe, bankowość inwestycyjna, a dzięki współpracy z innymi spółkami Grupy Crédit Agricole w Polsce, może zaoferować rozwiązania faktoringowe oraz leasing, pozwalający na finansowanie wysokobudżetowych transakcji.
Dla klientów i dostawców liderów rynku agrobiznesowego Credit Agricole przygotował specjalną ofertę finansowania na preferencyjnych warunkach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji