Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Credit Agricole partnerem III POLISH FOOD EXPORT FORUM

15 maja w Warszawie odbyła się 3. edycja Polish Food Export Forum. Głównym tematem spotkania były trendy w eksporcie, perspektywiczne rynki dla branży spożywczej, ale i bariery, ryzyka związane z handlem zagranicznym. Wśród prelegentów znaleźli się ekonomiści, specjaliści z organizacji rządowych i gospodarczych, a także przedsiębiorcy-praktycy.

Spotkanie zgromadziło menedżerów podejmujących strategiczne decyzje związane z rozwojem biznesu: członków rad nadzorczych oraz zarządu; dyrektorów ds. handlu i eksportu; przedstawicieli sieci dystrybucyjnych i handlowych; przedstawicieli branżowych stowarzyszeń oraz izb, a także rządowych i proeksportowych agencji. Wśród prelegentów i panelistów znaleźli się się m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Jakub Borowski – główny ekonomista banku Credit Agricole i członek Rady Gospodarczej przy Premierze, Radosław Szatkowski – Prezes Agencji Rynku Rolnego, prof. dr hab. Andrzej Kowalski – Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Maciej Wilk – Dyrektor warszawskiego biura Hong-Kong Trade Development Council oraz Waldemar Broś – Prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich.

Partnerem konferencji był Bank Credit Agricole. Bank od kilku już lat wspiera klientów korporacyjnych w finansowaniu handlu, proponując rozwiązania minimalizujące ryzyka międzynarodowej wymiany handlowej i zapewniające płynność rozliczeń z tytułu kontraktów międzynarodowych. Oferta Banku obejmuje również produkty optymalizujące przepływy pieniężne z tytułu realizacji kontraktów zawartych z zagranicznym kontrahentami.

Polish Food Export Forum odbyło się w Polsce już po raz 3. Organizatorem wydarzenia jest Rzeczpospolita.

Więcej informacji o III PFEF:
http://konferencje.rp.pl/wydarzenie/info/2446,iii-polish-food-export-forum.html