\n\n
\n

\n
\n

W dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona najważniejszym wydarzeniom kształtującym warunki prowadzenia biznesu - Country Risk Conference 2013 . Organizatorami konferencji, podobnie jak w ubiegłych latach, byli Credit Agricole wraz z Coface Poland.

\n

Temat tegorocznej konferencji brzmiał: \"ODKRYWANIE POTENCJAŁU WZROSTU. Jak bezpiecznie rozwijać sprzedaż na rynkach wschodzących?\"

\n

W pierwszej części konferencji skupiliśmy się na globalnej panoramie gospodarczej, poszukując potencjału wzrostu na różnych rynkach światowych. Marcin Siwa, Dyrektor Oceny Ryzyka Coface w Polsce przedstawił panoramę ryzyka na świecie. Ocenę gospodarki niemieckiej zaprezentowała Gabriele Düker, Dyrektor Oceny Ryzyka dla Europy Centralnej z Coface. Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska, przedstawił perspektywy dla polskiej gospodarki w drugiej połowie 2013 i w 2014 r.

\n
\n

W drugiej połowie 2013 r. można oczekiwać umiarkowanego ożywienia gospodarczego w Polsce Zgodnie z najnowszą prognozą Departamentu Analiz Makroekonomicznych Credit Agricole Bank Polska w 2013 r. nastąpi wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce do 0,9% r/r wobec 1,9% w 2012 r. Lekkiego przyspieszenia wzrostu PKB można oczekiwać w II poł. 2013 r., co będzie związane ze stopniową poprawą koniunktury w strefie euro. W całym 2013 r. prognozowany jest spadek inwestycji ogółem, na co złoży się redukcja nakładów zarówno przez sektor publiczny, jak i przedsiębiorstwa. W kolejnych kwartałach 2013 r. dynamika konsumpcji utrzyma się na niskim dodatnim poziomie, a głównym czynnikiem hamującym jej wzrost będzie podwyższone bezrobocie oddziałujące w kierunku zmniejszenia dynamiki płac i wydatków gospodarstw domowych. Zgodnie z prognozą zarówno inflacja bazowa, jak i CPI pozostaną poniżej celu Rady Polityki Pieniężnej do II kw. 2014 r., co skłoni Radę do jeszcze jednej obniżki stóp procentowych o 25 pb w czerwcu 2013 r. Awersja do ryzyka na całym świecie będzie wpływała na kurs złotego, który lekko umocni się wraz z oczekiwaną poprawą globalnych nastrojów w II poł. 2013 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla przedstawionego scenariusza makroekonomicznego jest sytuacja w strefie euro i w gospodarce niemieckiej. Opublikowane w marcu i kwietniu dane o koniunkturze w tych gospodarkach sygnalizują ryzyko w dół dla powyższej prognozy wzrostu gospodarczego, kursu złotego i stóp procentowych NBP.
Jakub Borowski, Główny Ekonomista, Credit Agricole Bank Polska S.A.

\n

ukryj

\n
\n

W drugiej części konferencji omówiliśmy kondycję strategicznych dla polskich przedsiębiorców rynków eksportowych, wskazując jednocześnie na różnice kulturowe pomiędzy narodami, które nabierają znaczenia w kontekście prowadzenia negocjacji handlowych i mitygowania ryzyka. O szansach polskich procudentów na rynkach zagranicznych mówili Adam Sadowski, Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha oraz Andrzej Szumowski, Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka i Wiceprezes Zarządu Wyborowa S.A. Prof. dr hab. Paweł Boski zaprezentował panoramę wymiarów kultury. Ze szczególną uwagą przyjrzeliśmy się gospodarkom wschodzącym, w tym zwłaszcza prężnym i chłonnym rynkom azjatyckim. Dariusz Kowalczyk, ekonomista Credit Agricole CIB Hong Kong, przedstawił perspektywy dla tych rynków, przekonując dlaczego warto inwestować w Azji .

\n
\n

Azjatyckie rynki wschodzące, a zwłaszcza Chiny, szybko nabierają na znaczeniu i ten trend będzie kontynuowany. Ich udział w światowym PKB wzrósł do niemal 20% z 10% 10 lat temu. PKB Chin to obecnie ponad połowa całego regionu - kraj ten ma kilkakrotnie większy udział we wzroście gospodarki światowej niż drugie w tej klasyfikacji USA, a za kolejne 10 lat będzie ona prawdopodobnie największą gospodarką na świecie.
Azja, a zwłaszcza Chiny, to także potęga handlowa. Region eksportuje towary wartości 4.740 miliardów USD rocznie, z czego 0,4% (14 miliardów USD) trafia do Polski. Z tej ostatniej kwoty 12,4 miliardów pochodzi z Chin. Natomiast nasz kraj w 2012 roku wyeksportował na rynki wschodzące Azji towary wartości jedynie 11 miliardów USD. Był to wzrost o 10%, ale polski bilans handlowy odnotował znaczny deficyt, prawie 11 miliardów USD (ogromna większość z Chinami).
Warto jest inwestować w Azji. W ubiegłym roku inwestycje bezpośrednie w regionie wyniosły 232 miliardy USD, z czego prawie połowa trafiła do Chin. Polska była prawie nieobecna, i tylko Indie wykazały małą pulę funduszy pochodzących z naszego kraju. Inwestycje portfelowe w Azji sa również znaczne, a ostatnio trafiają głównie na indyjski rynek akcji oraz koreański i tajlandzki rynek obligacji.
Wiele przedsiębiorstw zagranicznych wykorzystało rozwój krajów Azji wschodzącej poprzez dynamiczne wejście na ich rynki, uzyskując szybki wzrost sprzedaży. Przykładem są niemieckie koncerny samochodowe lub firma przesyłkowa DHL. Azja jest regionem, którym warto jest zainteresować się również z perspektywy polskich przedsiębiorstw. Jednym z przykładów atrakcyjnych branż jest szybko rozwijający sie chiński rynek konsumencki.

Dariusz Kowalczyk, Senior Economist and Strategist Asia ex-Japan, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Hong-Kong

\n

ukryj

\n
\n

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za zainteresowanie konferencją oraz prelegentom za inspirujące słowa i chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

\n

Materiały prezentowane podczas Country Risk Conference:

\n
\n
\n\n
\n
\n

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji

\n\n
\n
\n{widget=NewsNawigation} {widget=Recomended?view=newsPrevious}
\n
","datePublished":"2013-05-23 09:49:00+02","dateModified":"2013-12-20 13:35:00.309705+01","expires":"2200-01-01 00:00:00+01","author":{"@type":"Organization","name":"Credit Agricole Polska"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Cregit Agricole Polska","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://static.credit-agricole.pl/asset/c/a/-/ca-logo-600x60_14386.png","width":600,"height":60}},"description":"Country Risk Conference 2013 - przeczytaj więcej","mainEntityOfPage":"https://www.credit-agricole.pl/amp/przedsiebiorstwa/aktualnosci/2013/country-risk-conference-2013"}
Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Country Risk Conference 2013


W dniu 25 kwietnia 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona najważniejszym wydarzeniom kształtującym warunki prowadzenia biznesu - Country Risk Conference 2013 . Organizatorami konferencji, podobnie jak w ubiegłych latach, byli Credit Agricole wraz z Coface Poland.

Temat tegorocznej konferencji brzmiał: "ODKRYWANIE POTENCJAŁU WZROSTU. Jak bezpiecznie rozwijać sprzedaż na rynkach wschodzących?"

W pierwszej części konferencji skupiliśmy się na globalnej panoramie gospodarczej, poszukując potencjału wzrostu na różnych rynkach światowych. Marcin Siwa, Dyrektor Oceny Ryzyka Coface w Polsce przedstawił panoramę ryzyka na świecie. Ocenę gospodarki niemieckiej zaprezentowała Gabriele Düker, Dyrektor Oceny Ryzyka dla Europy Centralnej z Coface. Jakub Borowski, Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska, przedstawił perspektywy dla polskiej gospodarki w drugiej połowie 2013 i w 2014 r.

W drugiej części konferencji omówiliśmy kondycję strategicznych dla polskich przedsiębiorców rynków eksportowych, wskazując jednocześnie na różnice kulturowe pomiędzy narodami, które nabierają znaczenia w kontekście prowadzenia negocjacji handlowych i mitygowania ryzyka. O szansach polskich procudentów na rynkach zagranicznych mówili Adam Sadowski, Wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha oraz Andrzej Szumowski, Prezes Stowarzyszenia Polska Wódka i Wiceprezes Zarządu Wyborowa S.A. Prof. dr hab. Paweł Boski zaprezentował panoramę wymiarów kultury. Ze szczególną uwagą przyjrzeliśmy się gospodarkom wschodzącym, w tym zwłaszcza prężnym i chłonnym rynkom azjatyckim. Dariusz Kowalczyk, ekonomista Credit Agricole CIB Hong Kong, przedstawił perspektywy dla tych rynków, przekonując dlaczego warto inwestować w Azji .

Serdecznie dziękujemy uczestnikom za zainteresowanie konferencją oraz prelegentom za inspirujące słowa i chęć dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Materiały prezentowane podczas Country Risk Conference:

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji