Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Inwestuj bez opłat

Chcesz rozpocząć przygodę z inwestycjami i akceptujesz ryzyko inwestycyjne?

Mamy dla Ciebie coś specjalnego - 0 zł za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w naszych placówkach, serwisie CA24 eBank i aplikacji CA24 Mobile.

Promocja trwa od 1 lutego do 29 czerwca 2023 roku. Jeśli w tym czasie nabędziesz jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, zrobisz to zupełnie za darmo.

Ryzyka

Inwestując środki w fundusze inwestycyjne, musisz mieć świadomość ryzyka, które wynika z możliwych, znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji. Oznacza to, że nie masz gwarancji zysku. Musisz liczyć się również z utratą przynajmniej części wpłaconych kwot. Ryzyko inwestycyjne zależy od strategii inwestycyjnej subfunduszu, na który się zdecydujesz. Subfundusze mają różny skład portfela inwestycyjnego, dlatego wartość ich aktywów netto może być zmienna. Informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem w Amundi Parasolowy FIO, Amundi Stars SFIO i Credit Agricole FIO zawarte są w Prospektach Informacyjnych funduszy, w Broszurze MiFID oraz w KID (Kluczowe Informacje). Dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej. Organizatorem promocji jest Credit Agricole Bank Polska S. A . z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D.