Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Credit Agricole zaprasza na konferencję Coface Country Risk

Już w najbliższy wtorek 3 października odbędzie się doroczna konferencja Coface Country Risk - Rozpoznawanie ryzyka w niepewnym świecie. Strategicznym partnerem tego wydarzenia jest bank Credit Agricole.

Konferencja Coface Country Risk odbędzie się już po raz 18. Tematem przewodnim wydarzenia będzie ograniczanie ryzyka w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw w niepewnym otoczeniu. Na początku konferencji Bernard Muselet, pierwszy wiceprezes Credit Agricole wraz z Jarosławem Jaworskim, CEO Coface Central Europe Region podzielą się ze słuchaczami wiedzą na temat największych wyzwań oczami biznesu. W kolejnych debatach i prelekcjach eksperci i ekonomiści skupią się m.in. na mapie ryzyk w prowadzeniu działalności biznesowej, perspektywach gospodarczych, a także roli CSR we współczesnych firmach.

- Jako bank uniwersalny skutecznie wspieramy rozwój przedsiębiorstw już od wielu lat na polskim rynku. Dzięki wnikliwej analizie rynku, obserwacji tendencji i wskaźników gospodarczych, a także doświadczeniu międzynarodowemu możemy świadczyć usługi finansowe na najwyższym eksperckim poziomie i pomagać firmom dostosować działalność do zmieniających się warunków. Dlatego nie mogło nas zabraknąć podczas konferencji Coface Country Risk jako partnera strategicznego - mówi Frederic Lustig, dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Credit Agricole.

Podczas konferencji Coface Country Risk odbędzie się również 40-minutowa prelekcja Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty banku Credit Agricole. W swoim wystąpieniu poruszy on temat wpływu zbliżających się wyborów parlamentarnych na perspektywy sytuacji gospodarczej w Polsce.

Country Risk Conference odbywa się w Polsce już po raz 18, a od 13 lat bank Credit Agricole jest partnerem strategicznym tego wydarzenia. Organizatorem wydarzenia jest COFACE, zajmujący się oceną ryzyka krajów, ubezpieczeniem należności, faktoringiem, informacją gospodarczą i windykacją. Więcej szczegółów pod adresem organizatora konferencji: Country Risk Conference.

Credit Agricole w Polsce świadczy klientom korporacyjnym kompletną gamę produktów finasowania handlu w obrocie krajowym i zagranicznym - od gwarancji bankowych, poprzez inkasa eksportowe i importowe, akredytywy importowe i eksportowe, po finansowanie wierzytelności handlowych. Bank udostępnia klientom nowoczesną, przyjazną dla użytkownika aplikację (w ramach bankowości elektronicznej), służącą obsłudze produktów finansowania handlu.