Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Credit Agricole finansuje inwestycje Żabki w oparciu o cele ESG

Credit Agricole podpisał umowę ze spółką Żabka Polska dotyczącą finansowania łańcucha dostaw w powiązaniu z celami pozafinansowymi - ESG. Dzięki takiej formule tradycyjne mechanizmy finansowe stają się również narzędziem zachęcającym biznes do aktywnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Credit Agricole zawarł z Żabka Polska sp. z o.o. umowę faktoringu odwrotnego powiązaną z ESG. Bank będzie opłacał faktury zakupowe Żabki do łącznej kwoty 200 mln zł. To pozwoli Żabce wykorzystać bieżące środki finansowe na inne cele. Umowa zawarta została we wrześniu 2022 r. na rok z możliwością odnawiania w kolejnych okresach.

- Gotowość Żabki do korzystania z finansowania powiązanego z realizacją wybranych celów zrównoważonego rozwoju jest bardzo ważną wskazówkę dla rynku, w jaki sposób należy integrować czynniki ESG ze swoją działalnością biznesową - na poziomie strategicznym i operacyjnym. Dla nas jest to również bardzo ważne doświadczenie, bo czujemy odpowiedzialność za wpływ naszej działalności na otoczenie, a rozwijanie innowacyjnych instrumentów finansowych jest kwintesencją nowoczesnej i odpowiedzialnej bankowości - zapewnia Nadia Degand, dyrektorka Departamentu Klientów Międzynarodowych w Credit Agricole.

Umowa zawiera zobowiązania spółki związane z realizacją wybranych mierzalnych celów ESG, spójnych ze Strategią Odpowiedzialności ogłoszoną przez Grupę Żabka w 2021 r. Na pierwszym miejscu znajduje się aspekt dekarbonizacji, czyli redukcja całkowitej emisji gazów cieplarnianych do 2026 r. o 25 proc. i zmniejszenie intensywności emisji związanej ze zużyciem energii w sklepach do roku 2026 o 70 proc. w porównaniu do 2020 roku (rok bazowy). Kolejnym priorytetem jest wspieranie klientów w codziennych dobrych wyborach poprzez podwojenie do 2025 r. sprzedaży rozwiązań żywnościowych marki własnej.

- Realizujemy naszą Strategię Odpowiedzialności, która jest w pełni zintegrowana ze strategią biznesową. Nowoczesny biznes musi być wiarygodny i transparentny w swoim działaniu, a odpowiedzialność i zaufanie to obecnie najcenniejsze aktywa. Naszym celem jest odpowiedzialne planowanie rozwoju całej naszej organizacji i ułatwianie milionom klientów dokonywania zrównoważonych wyborów. Dlatego instrumenty finansowe oparte o cele ESG stanowią dla nas dodatkową motywację by dążyć do realizacji naszych zobowiązań oraz dowód, że te zobowiązania traktujemy poważnie. Cały czas aktywnie poszukujemy kolejnych tego typu instrumentów w celu zapewnienia finansowania dynamicznego rozwoju naszej działalności - mówi Marta Wrochna-Łastowska, członkini zarządu, Obszar Strategii Finansowej, Grupa Żabka.

Postęp realizacji celów określonych w umowie będzie weryfikowany po zakończeniu danego roku finansowego przez uprawnionego audytora. Jeśli firma nie osiągnie oczekiwanych wyników dla dwóch lub więcej celów, to będzie zobowiązana do przekazania określonej kwoty na wybrany cel społeczny.

- Jesteśmy przekonani, że instrumenty finansowania powiązane z celami zrównoważonego rozwoju i ESG będą zyskiwać na znaczeniu. Zrównoważone finansowanie daje realny impuls do budowania przewagi konkurencyjnej kolejnym firmom, które wdrażają odpowiedzialny i odporny model biznesowy. Niezwykle cieszę się ze współpracy z tak renomowanym partnerem, jakim jest Grupa Żabka, z którym możemy dzielić wspólną misję prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny - powiedział Philippe Enjalbal, wiceprezes zarządu Credit Agricole.

W strategii banku Credit Agricole na lata 2023 - 2025 jednym z założeń jest działanie na rzecz klimatu i wspieranie klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną. Jego realizacja odbywa się m.in. poprzez udostępnienie zrównoważonego finansowania i wzbogacanie portfolio kredytów powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju w bankowości korporacyjnej. To oznacza, że dostępność i koszt instrumentów finansowych dla firm są uzależnione od realnego zaangażowania w obszarze ESG, które jest oceniane pod kątem wpływu na środowisko i otoczenie społeczne.