Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Zwrot kosztu podwyższonej marży do czasu wpisu hipoteki

Od 17 września 2022 r. koszt podwyższonej marży pobieranej przez Bank do czasu wpisania hipoteki do księgi wieczystej będzie zwracany klientom. Podwyższoną marże zwrócimy w:

  1. nowych umowach, zawartych od 17 września 2022 r.
  2. umowach zawartych przed 17 września 2022 r., jeżeli do dnia 17 września 2022 r. włączenie, nie został dokonany prawomocny wpis hipoteki do Księgi Wieczystej.

Podwyższoną marże zwracamy w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Ustawa nakazuje zwrot kosztów pobieranych przez bank do czasu ustanowienia hipoteki stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego w księdze wieczystej.

Zwrócimy koszt podwyższonej marży po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki w księdze wieczystej w terminie 60 dni.